A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Ostatnie 5 wiadomości:
» Odpowiedź Nr 1 dot. zapytania ofertowego na realizację zadania pn. 'Opracowanie Programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk'
» Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. 'Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk
» informacja w sprawie szczepień ochronnych lisów wolnożyjących
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 189
Nazwa Urząd Miasta w Brańsku
herb
Adres Brańsk ul. Rynek 8
Kod 17-120
Telefon (085) 7375940
Fax (085) 7375363
Obszar 32,43 km 2
Liczba Mieszkańców 3 884
E-mail » um.bransk@bransk.podlaskie.pl
www » www.bransk.podlaskie.pl
www - bip » www.umbransk.bip.podlaskie.pl
Burmistrz Miasta Brańsk Czesław Sokołowski
Tel: (085) 7375 362
Fax: (085) 7375 363
e-mail: burmistrz@bransk.podlaskie.pl
Sekretarz Miasta Brańsk Zbigniew Romaniuk
Tel: 85 7375 122
Fax: 85 7375 363
e-mail: sekretarz@bransk.podlaskie.pl
Skarbnik Miasta Brańsk Joanna Witkowska
Tel: (085) 7375087
Fax: (085) 7375363
e-mail: skarbnik@bransk.podlaskie.pl
Przewodniczący Rady Miasta Brańsk Ryszard Anusiewicz
nr konta bankowego:Bank Spółdzielczy w Brańsku 63 8063 0001 0010 0100 1182 0005
1  Odpowiedź Nr 1 dot. zapytania ofertowego na realizację zadania pn. 'Opracowanie Programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk'
W załączeniu...
2016-05-18 1333 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. 'Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk
Burmistrz Miasta Brańsk zaprasza do składania ofert w postepowaniu o wartości zamówienia nie prz...
2016-05-13 1350 Czytano:152 razy » Przeczytaj artykuł
3  Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów Planów przecidziałania skutkom suszy w regionach wodnych środkowej Wisły, Niemna, Łyny, Świeżej i Jarft.
W załączeniu....
2016-04-04 1023 Czytano:196 razy » Przeczytaj artykuł
4  Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego
w ząłczeniu...
2016-03-31 1407 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
5  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w załączeniu...
2016-01-19 1133 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
6  Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko ds. obronnych i obywatelskich
w załączeniu...
2016-01-12 1328 Czytano:514 razy » Przeczytaj artykuł
7  Ogłoszenie na wolne stanowisko urzednicze
w załączeniu...
2015-12-30 1201 Czytano:574 razy » Przeczytaj artykuł
8  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
w załączeniu...
2015-12-29 1523 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
9  Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 'Dostawa paliw płynnych dla Miasta Brańsk na 2016 r.'
Brańsk: Dostawa paliw płynnych dla Miasta Brańsk na 2016 rok
Numer ogłoszenia: 337272 - 2015; d...
2015-12-10 0854 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
10  Unieważnienie przetargu
OGŁOSZENIE NR GKM 6840.14.2015
O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DZIAŁKĘ OZN. NR G...
2015-11-26 1359 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie w spr. ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego w pracy w Urzędzie Miasta Brańsk
w załączeniu...
2015-11-25 1510 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
12  Ogłoszenie
Załącznik do
Zarządzenia nr 64/15

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza drugi przet...
2015-11-23 1440 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
13  Sprzedaż samochodu w drodze bezprzetargowej
O G Ł O S Z E N I E
W związku z tym, iż I przetarg na sprzedaż samochodu marki OPEL VECTRA 1.8 ...
2015-11-23 0750 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
14  ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Brańsk

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda...
2015-10-27 1142 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
15  Ogłoszenie - przetarg nieograniczony pisemny
GKM 272.4.2015

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Brańsk z siedzibą 17-120 Brańsk ul. Ryne...
2015-10-26 1138 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
16  Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn...
2015-10-20 1035 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
17  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASA BRAŃSK
Brańsk, dnia 09 października 2015 r.OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
o wyłożeni...
2015-10-09 0833 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
18  Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomo...
2015-10-05 0910 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
19  Drugi przetarg nieograniczony na zadanie pn. ,,Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i montaż obudowy naziemnej studni wraz z podłączeniem studni do rurociągu ssawnego Ø 150
Brańsk: Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i montaż obudowy naziemnej studni wraz z pod...
2015-09-22 0827 Czytano:521 razy » Przeczytaj artykuł
20  UNIEWAŻNIENIE PIERWSZEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Unieważnienie pierwszego przetargu na zadanie pn. ,,Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i...
2015-09-21 1233 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
21  Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i montaż obudowy naziemnej studni wraz z podłączeniem studni do rurociągu ssawnego Ø 150
Brańsk: Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i montaż obudowy naziemnej studni wraz z pod...
2015-09-02 0935 Czytano:564 razy » Przeczytaj artykuł
22  DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY
Załącznik do
Zarządzenia nr 37/15

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza drugi przet...
2015-07-10 0827 Czytano:599 razy » Przeczytaj artykuł
23  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Brańsk, dnia 17.06.2015 r.
Znak sprawy: GKM.6220.5.2015
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ...
2015-06-17 1058 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
24  zmiana studium - mapy
mapy cz. I...
2015-06-11 1309 Czytano:784 razy » Przeczytaj artykuł
25  projekt uchwały
projekt uchwały...
2015-06-11 1308 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
26  studium miasta Brańsk
studium...
2015-06-11 1305 Czytano:607 razy » Przeczytaj artykuł
27  prognoza do studium
prognoza...
2015-06-11 1303 Czytano:542 razy » Przeczytaj artykuł
28  OGŁOSZENIE NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA W BRAŃSKU
Brańsk: Przebudowa ulicy Kopernika w Brańsku
Numer ogłoszenia: 138462 - 2015; data zamieszczenia...
2015-06-10 0907 Czytano:1008 razy » Przeczytaj artykuł
29  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany stud...
2015-06-02 1106 Czytano:607 razy » Przeczytaj artykuł
30  Ogłoszenie - przetarg ograniczony
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomo...
2015-06-02 1052 Czytano:572 razy » Przeczytaj artykuł
31  Drugi przetarg ustny nieograniczony
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości ozn. nr geod. 371/10 o pow. 7069 m2...
2015-05-21 0859 Czytano:713 razy » Przeczytaj artykuł
32  Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. bioasekuracji
W załączeniu...
2015-05-11 0906 Czytano:591 razy » Przeczytaj artykuł
33  Unieważnienie przetargu
Unieważnienie przetargu na działkę ozn. nr geod. 1841 o pow. 421 m2...
2015-05-08 0940 Czytano:688 razy » Przeczytaj artykuł
34  Informacja w sprawie szczepienia lisów wolno żyjąch
W załączeniu...
2015-04-21 1136 Czytano:717 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziała...
2015-04-17 1043 Czytano:685 razy » Przeczytaj artykuł
36  Plebiscyt 'Rolnik Roku 2015'
W załaczeniu...
2015-04-16 1331 Czytano:747 razy » Przeczytaj artykuł
37  Ogłoszenie na przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr geod. 2178 o pow. 3648 m2 połozonej na zapleczu ul. Boćkowska w Brańsku
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomo...
2015-04-09 1048 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
38  Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki ozn. nr geod. 1841 połozonej u zbiegu ulic Jana Pawła II i Sienkiewicza w Bransku
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki...
2015-04-09 0955 Czytano:904 razy » Przeczytaj artykuł
39  Informacja dla podróżnych wjeżdżających do Unii Europejskiej
W załączeniu...
2015-03-23 1259 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
40  Informacja dla Mieszkańców
W załączeniu...
2015-03-19 1340 Czytano:911 razy » Przeczytaj artykuł
41  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działk...
2015-02-20 0827 Czytano:1060 razy » Przeczytaj artykuł
42  Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu
W załączeniu...
2015-01-20 1037 Czytano:1014 razy » Przeczytaj artykuł
43  Ogłoszenie dla Rolników
OGŁOSZENIE
Urząd Miasta Brańsk informuje, że w związku z realizacją ustawy z dnia 21 sierpnia...
2015-01-20 0913 Czytano:994 razy » Przeczytaj artykuł
44  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brańsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowa...
2015-01-16 1220 Czytano:1104 razy » Przeczytaj artykuł
45  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brańsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu z...
2015-01-16 1216 Czytano:1131 razy » Przeczytaj artykuł
46  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Mieście Brańsk w 2015 r.
W załączeniu...
2014-12-30 1002 Czytano:1316 razy » Przeczytaj artykuł
47  Przetargt nieograniczony na zadanie pn ,,Dostawa paliw płynnych dla Miasta Brańsk na 2015 rok''
...
2014-12-09 1327 Czytano:1216 razy » Przeczytaj artykuł
48  Przetarg nieograniczony
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-12-04 1233 Czytano:1358 razy » Przeczytaj artykuł
49  Przetarg nieograniczony 'Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie administracyjnym Miasta Brańsk'
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-11-13 1108 Czytano:1561 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie o dniu wolnym 10.11.2014
w załączeniu...
2014-11-07 1117 Czytano:1247 razy » Przeczytaj artykuł
51  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
...
2014-10-31 1332 Czytano:1321 razy » Przeczytaj artykuł
52  odpowiedz na zapytanie ofertowe nr 2
odpowiedz na zapytanie ofertowe nr 2...
2014-10-24 1313 Czytano:1260 razy » Przeczytaj artykuł
53  Odpowiedz na zapytanie ofertowe
odpowiedz na zapytanie ofertowe nr 2...
2014-10-24 1300 Czytano:1203 razy » Przeczytaj artykuł
54  odpowiedz na zapytanie ofertowe
odpowiedz na zapytanie ofertowe
...
2014-10-23 1201 Czytano:1164 razy » Przeczytaj artykuł
55  Przetarg nieograniczony na zadanie pn ,,Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta Brańsk oraz jednostek organizacyjnych Miasta Brańsk''
Brańsk: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB MIASTA BRAŃSK ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIAS...
2014-10-17 0910 Czytano:1328 razy » Przeczytaj artykuł
56  Ogłoszenie - przetarg ograniczony
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomo...
2014-10-10 1221 Czytano:1277 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
...
2014-09-17 1035 Czytano:1423 razy » Przeczytaj artykuł
58  Wprowadzenie zmian do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk
Burmistrz Miasta Brańsk
uprzejmie informuję, iż wszczęto postępowanie celem
wprowadzenia zmia...
2014-09-08 1239 Czytano:1728 razy » Przeczytaj artykuł
59  Przetarg nieograniczony na zadanie pn ,,Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta w Brańsku na okres grzewczy 2014/2015''
Brańsk: Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta w Brańsku na okres grzewczy 2014/2015
Numer og...
2014-09-02 0938 Czytano:1522 razy » Przeczytaj artykuł
60  Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
w załączeniu...
2014-07-01 1512 Czytano:1326 razy » Przeczytaj artykuł
61  Lista kandydatów na stanowisko d/s ochrony środwiska i gospodarki odpadami
w załączeniu...
2014-06-30 1500 Czytano:1336 razy » Przeczytaj artykuł
62  Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na rok 2014
Brańsk: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000 zł na sfinansowanie
pl...
2014-06-24 1221 Czytano:1182 razy » Przeczytaj artykuł
63  Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
w załączeniu...
2014-06-18 1439 Czytano:1376 razy » Przeczytaj artykuł
64  Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Renault Trafic
GKM.271.5.2014

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Brańsk z siedzibą 17-120 Brańsk ul. Rynek 8 ogła...
2014-06-02 1015 Czytano:1091 razy » Przeczytaj artykuł
65  REGULAMIN PRZYJMOWANIA ODPADÓW do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Bielskiej 47 w Brańsku
Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunaln...
2014-05-30 0848 Czytano:1200 razy » Przeczytaj artykuł
66  KOMUNIKAT o zagrożeniu upraw roślin - stonka ziemniaczana
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLINWojewództwo: PODLASKIE
Powiat: BIELSK PODLSKI
Agrof...
2014-05-28 1035 Czytano:1051 razy » Przeczytaj artykuł
67  KOMUNIKAT ws. barszczu Sosnowskiego
Przekazujemy Państwu komunikat WIORiN w Białymstoku dot. szkodliwości, identyfikacji i metod zwal...
2014-05-26 0802 Czytano:1039 razy » Przeczytaj artykuł
68  KOMUNIKAT PIORiN o zagrożeniu upraw roślinnych
Przekazujemy Państwu komunikaty PIORiN o zagrożeniu upraw roślinnych ...
2014-05-07 1410 Czytano:1121 razy » Przeczytaj artykuł
69  dotyczy wystąpienia u dzików afrykańskiego pomoru świń
W związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń, przekazujemy Państwu treść:

ROZPORZĄDZ...
2014-05-07 1402 Czytano:1094 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja i wymiana dachu w budynku przy ul. Sienkiewicza 10
Brańsk, 07.05.2014 r.
GKM.271.3.2014


Wg rozdzielnika


...
2014-05-07 0825 Czytano:1327 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ulicy Błonie w Brańsku (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Armii Krajowej)
Brańsk, 07.05.2014 r.
GKM.271.4.2014


Wg rozdzielnika


Zawiadomien...
2014-05-07 0824 Czytano:1095 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażenia
Brańsk, 30.04.2014 r.
Ob.271.2.2014

Wg rozdzielnika

Zawia...
2014-04-30 1009 Czytano:1055 razy » Przeczytaj artykuł
73  ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ - Przebudowa ulicy Błonie w Brańsku (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Armii Krajowej
Brańsk, 28.04.2013 r.
GKM.271.4.2014Wykonawcy, k...
2014-04-28 1213 Czytano:1083 razy » Przeczytaj artykuł
74  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Brańsk, 25.04.2014 r.
GKM.271.3.2014WYKONAWCY, KTÓRZY POBRALI SIWZ
wg rozdzielnika

d...
2014-04-25 1013 Czytano:1111 razy » Przeczytaj artykuł
75  Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażenia
Brańsk: Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażenia.
Numer og...
2014-04-18 1158 Czytano:1161 razy » Przeczytaj artykuł
76  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Brańsk, 10.04.2014 r.
GKM.271.2.2014

Wg rozdzielnika ...
2014-04-10 0947 Czytano:1073 razy » Przeczytaj artykuł
77  OBNIŻKA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Mieszkańcy Miasta Brańsk

Informujemy, że w związku z przyjęciem Uchwały Nr XXVII/187/14 R...
2014-04-01 1102 Czytano:1333 razy » Przeczytaj artykuł
78  ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ - dotyczy Przebudowy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego w Brańsku
Brańsk, 26.03.2014 r.
GKM.271.1.2014Wszyscy Oferenci,
któ...
2014-03-26 1313 Czytano:1026 razy » Przeczytaj artykuł
79  NOTATKI SYGNALNE dla Rolników
ROLNICY z terenu miasta Brańsk

Przekazujemy Państwu materiały otrzymane z Polskiego Związku P...
2014-03-25 1041 Czytano:1078 razy » Przeczytaj artykuł
80  Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu miasta Brańsk
Miasto Brańsk
ul. Rynek 8
17-120 Brańsk
NIP: 543-20-69-834
REGON: 050658947
pow. bielsk
woj....
2014-03-21 0945 Czytano:1168 razy » Przeczytaj artykuł
81  Przebudowa ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego w Brańsku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Trybem udzielenia zamówienia jest przeta...
2014-03-17 1127 Czytano:1456 razy » Przeczytaj artykuł
82  KOMUNIKAT - zachodnia kukurydziana stonki korzeniowej
Przekazujemy Państwu komunikat Wojewódzkiego inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymst...
2014-02-20 1208 Czytano:1084 razy » Przeczytaj artykuł
83  KOMUNIKAT dla podmiotów zajmujących się produkcją pierwotną, dostarczających żywność w ramach dostaw bezpośrednich oraz prowadzących gospodarstwa agroturystyczne.

Brańsk, 20.02.2014 r.
Podmioty
zajmujące się produkcją pierwotn...
2014-02-20 1010 Czytano:1202 razy » Przeczytaj artykuł
84  Rolnicze kalkulacje kosztów i opłacalności upraw
Za polskim Związkiem Producentów Roślin zbożowych przekazujemy Państwu kalkulacje rolnicze na p...
2014-02-10 1140 Czytano:1261 razy » Przeczytaj artykuł
85  Dotyczy niektórych tymczasowych środków ochronnych odnoszących się do afrykańskiego pomoru świń na Litwie
Przekazujemy Państwu pismo Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie decyzji wykonaw...
2014-02-10 1024 Czytano:1082 razy » Przeczytaj artykuł
86  Obwieszczenie z dnia 13.01.2014, znak: 408.382/F-18/I/13
Obwieszcenie z dnia 13.01.201 r., znak: 408.382/F-18/I/13 wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoła...
2014-01-17 0931 Czytano:1257 razy » Przeczytaj artykuł
87  Obwieszczenie z dnia 13.01.2014, znak: 408.383/F-18/I/13
Obwieszcenie z dnia 13.01.2014 r., znak: 408.383/F-18/I/13 wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoł...
2014-01-17 0925 Czytano:1173 razy » Przeczytaj artykuł
88  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2014 r.
Co zrobić ze starymi meblami, sprzętem AGD, RTV itd.

Zgodnie z uzyskanymi zezwoleniami i porozu...
2013-12-18 0823 Czytano:1326 razy » Przeczytaj artykuł
89  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA MIASTA BRAŃSK NA 2014 R.
Brańsk, 16.12.2013 r.
GKM.271.11.2013Wg rozdzielnikaZ...
2013-12-16 1417 Czytano:1140 razy » Przeczytaj artykuł
90  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego”
Brańsk, 06.12.2013 r.
GKM.271.10.2013Wg rozdzielnika

...
2013-12-06 1229 Czytano:1248 razy » Przeczytaj artykuł
91  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA MIASTA BRAŃSK NA 2014 r. - postępowanie GKM.271.11.2013
Brańsk: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA MIASTA BRAŃSK NA 2014
r. - postępowanie znak GKM.271.11.2013...
2013-12-06 1135 Czytano:1346 razy » Przeczytaj artykuł
92  DRUGIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego (znak sprawy GKM.271.10.2013)
Brańsk: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów ...
2013-11-22 1351 Czytano:1399 razy » Przeczytaj artykuł
93  Ogłoszenie AZBEST/2014
OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Brańsk informuje, iż do dnia 16 grudnia 2013 r. będą przyjmowa...
2013-11-22 1327 Czytano:1272 razy » Przeczytaj artykuł
94  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego
Brańsk: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów ...
2013-11-14 1504 Czytano:1459 razy » Przeczytaj artykuł
95  Zapytanie ofertowe nr 3
...
2013-10-31 1024 Czytano:1194 razy » Przeczytaj artykuł
96  Zapytanie ofertowe nr 2
...
2013-10-31 1023 Czytano:1191 razy » Przeczytaj artykuł
97  Zapytanie oferowe nr 1
...
2013-10-31 1022 Czytano:1162 razy » Przeczytaj artykuł
98  PRZETARG NIEOGRANICZONY
Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 433364-2013;
data...
2013-10-24 0930 Czytano:1325 razy » Przeczytaj artykuł
99  KOMUNIKAT dla hodowców trzody chlewnej
HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ POWIATU BIELSKIEGO!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku Podlask...
2013-10-18 1405 Czytano:1186 razy » Przeczytaj artykuł
100  WYKAZ NUMERÓW, pod które należy zgłaszać informacje o padłych dzikach
Przekazujemy Państwu wykaz numerów kontaktowych, pod które należy zgłaszać informacje o padły...
2013-10-18 1401 Czytano:1177 razy » Przeczytaj artykuł
101  ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW w aptekach CEFARM
Miło nam poinformować, że firma CEFARM Białystok S.A., w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców ...
2013-09-25 1513 Czytano:1119 razy » Przeczytaj artykuł
102  KOMUNIKAT dot. zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka
Za Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, przekazujemy Państwu k...
2013-09-20 1309 Czytano:2156 razy » Przeczytaj artykuł
103  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GKM.6220.9.13 z dnia 06.09.2013
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKM.6220.9.2013 z dnia 06.09.2013 r. dla przedsięwz...
2013-09-06 1122 Czytano:1252 razy » Przeczytaj artykuł
104  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GKM.6220.8.13 z dnia 30.08.2013
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GKM.6220.8.2013 z dnia 30.08.2013 r. przedsięwzię...
2013-08-30 1234 Czytano:1205 razy » Przeczytaj artykuł
105  Ogłoszenie
Brańsk: Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta w Brańsku na okres grzewczy 2013/2014
Numer og...
2013-08-23 0912 Czytano:1302 razy » Przeczytaj artykuł
106  Postanowienie Burmistrza Miasta Brańsk, znak: GKM.6220.9.2013 z dnia 21.08.2013 r.
Postanowienie Burmistrza Miasta Brańsk, znak: GKM.6220.9.2013 z dnia 21.08.2013 r. stwierdzające b...
2013-08-21 1138 Czytano:1397 razy » Przeczytaj artykuł
107  WAŻNE !!! DOTYCZY ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH
OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW ULIC

BIELSKIEJ, BOĆKOWSKIEJ, JAGIELLOŃCZYKA, JAGIELLOŃSKIEJ, KA...
2013-08-09 0827 Czytano:1214 razy » Przeczytaj artykuł
108  Postanowienie Burmistrza Miasta Brańsk, znak: GKM.6220.8.2013 z dnia 08.08.2013 r.
Postanowienie Burmistrza Miasta Brańsk znak: GKM.6220.8.2013 z dnia 08.08.2013 r. stwierdzające br...
2013-08-08 1357 Czytano:1185 razy » Przeczytaj artykuł
109  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
...
2013-08-07 0752 Czytano:1261 razy » Przeczytaj artykuł
110  KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW - kalkulacje opłacalności upraw
Przekazujemy Państwu lipcowe kalkulacje kosztów produkcji przy obecnych cenach przesłane do tutej...
2013-07-31 1202 Czytano:2156 razy » Przeczytaj artykuł
111  KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW - AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
W związku z wystąpieniem drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi, a...
2013-07-30 0806 Czytano:1176 razy » Przeczytaj artykuł
112  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GKM.6220.5.13 z dnia 24.07.2013
Decyzja z dnia 24.07.2013 r., znak: 6220.5.2013 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny o...
2013-07-24 1020 Czytano:1366 razy » Przeczytaj artykuł
113  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW - HARMONOGRAM
OGŁOSZENIE dla Mieszkańców ulic

Armii Krajowej, Binduga, Błonie, Jana Pawła II, Jar...
2013-07-22 1050 Czytano:1286 razy » Przeczytaj artykuł
114  Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku przy ul. Sienkiewicza 8
Brańsk: Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku przy ul. Sienkiewicza 8
Numer ogłoszenia: 28...
2013-07-22 0902 Czytano:1513 razy » Przeczytaj artykuł
115  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Brańsk, dnia 19.07.2013 r.
GKM.271.5.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, doty...
2013-07-19 1112 Czytano:1216 razy » Przeczytaj artykuł
116  Zapytanie do treści SIWA na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Zapytanie do treści SIWA na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego...
2013-07-16 1010 Czytano:1166 razy » Przeczytaj artykuł
117  Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW w Białymstoku oraz NFOŚiGW
Zadanie pod nazwą: ' Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk' dofinansowane...
2013-07-15 1501 Czytano:1249 razy » Przeczytaj artykuł
118  Zapytanie do treści SIWA na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Nr ogłoszenia: 269082 - 2013 Brańsk, 11.07.2013 r.


Do wszystkich Wykonawc...
2013-07-11 1218 Czytano:1182 razy » Przeczytaj artykuł
119  Przetarg nieograniczony
ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Częś...
2013-07-10 1232 Czytano:1267 razy » Przeczytaj artykuł
120  ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Szanowni Państwo

Z przykrością informuję, że do harmonogramu przekazanego Państwu przez P....
2013-07-10 0814 Czytano:1299 razy » Przeczytaj artykuł
121  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BRAŃSKA
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BRAŃSKA
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i ...
2013-06-28 1420 Czytano:1336 razy » Przeczytaj artykuł
122  KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH
WŁAŚCICIELU NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNEJ

W związku z wyborem firmy P.U.-A. „ASTWA” Sp....
2013-06-20 1350 Czytano:1320 razy » Przeczytaj artykuł
123  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Brańsk, dn. 27.05.2013r.


GKM 271.3.2013

...
2013-05-27 1134 Czytano:1337 razy » Przeczytaj artykuł
124  ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ZAPISÓW w SIWZ
Brańsk, 17.05.2013 r.
GKM.271.4.2013

Wykonawcy,
którzy pobrali ...
2013-05-17 1319 Czytano:1291 razy » Przeczytaj artykuł
125  ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ dot. zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych w terenie administracyjnym Miasta Brańsk
Brańsk, 16.05.2013 r.

GKM.271.4.2013Wykonawcy,
którzy pobrali Specyfikację Istotnych...
2013-05-16 1339 Czytano:1426 razy » Przeczytaj artykuł
126  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dotyczy zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych w terenie administracyjnym miasta Brańsk
Brańsk: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszk...
2013-05-15 1337 Czytano:1460 razy » Przeczytaj artykuł
127  PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych w terenie administracyjnym miasta Brańsk
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstający...
2013-05-15 1135 Czytano:1616 razy » Przeczytaj artykuł
128  PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działk...
2013-05-14 1213 Czytano:1251 razy » Przeczytaj artykuł
129  OBSŁUGA BANKOWA MIATSA BRAŃSK ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY W OKRESIE 01.06.2013 - 31.05.2017R.
Brańsk: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA BRAŃSK ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DZIAŁAJĄCYCH W FO...
2013-05-08 0953 Czytano:1344 razy » Przeczytaj artykuł
130  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Brańsk, 29.04.2013 r.
GKM.271.2.2013

według rozdzielni...
2013-04-30 0753 Czytano:1333 razy » Przeczytaj artykuł
131  Przetarg Nieograniczony na zadanie pn ,,Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu miasta Brańsk''
Brańsk: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk
Numer ogłoszenia: 151248 ...
2013-04-17 1136 Czytano:1259 razy » Przeczytaj artykuł
132  Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka
w załączeniu...
2013-04-05 1106 Czytano:1820 razy » Przeczytaj artykuł
133  Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka
w załaczeniu...
2013-03-25 1408 Czytano:1591 razy » Przeczytaj artykuł
134  Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka
w załączeniu...
2013-03-25 0938 Czytano:1550 razy » Przeczytaj artykuł
135  Informacja o wynikach naboru
w załączeniu...
2013-03-19 1328 Czytano:1631 razy » Przeczytaj artykuł
136  NOWE ZASADY ODBIERANIA ODPADÓW KOMULANYCH
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma...
2013-03-08 1251 Czytano:2398 razy » Przeczytaj artykuł
137  Mieszkańcu, pamiętaj o rozwiązaniu umowy na odbiór odpadów komunalnych!
W związku ze zmianą systemu gospodarki odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zam...
2013-03-08 1246 Czytano:1331 razy » Przeczytaj artykuł
138  Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka
zgodnie z załącznikiem...
2013-03-05 1445 Czytano:1546 razy » Przeczytaj artykuł
139  Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu
...
2013-03-01 0835 Czytano:1228 razy » Przeczytaj artykuł
140  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Brańsk, dn. 27.02.2013r.

GKM 271.1.2013

...
2013-02-27 1228 Czytano:1800 razy » Przeczytaj artykuł
141  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5
...
2013-02-05 0838 Czytano:1391 razy » Przeczytaj artykuł
142  WAŻNE - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4
...
2013-02-04 0932 Czytano:1443 razy » Przeczytaj artykuł
143  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3
...
2013-01-29 1010 Czytano:1421 razy » Przeczytaj artykuł
144  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2
...
2013-01-25 1145 Czytano:1321 razy » Przeczytaj artykuł
145  ZAPYTANIE OFERTOWE
...
2013-01-24 0922 Czytano:1404 razy » Przeczytaj artykuł
146  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICACH: BŁONIE, KOPERNIKA I SPORTOWEJ W BRAŃSKU
O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepis...
2013-01-21 1139 Czytano:2223 razy » Przeczytaj artykuł
147  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia...
2012-12-10 1354 Czytano:1183 razy » Przeczytaj artykuł
148  WAŻNE - ZMIANA UMOWY
ZMIANA UMOWY NA ,,DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA MIASTA BRAŃSK NA 2013 ROK''0...
2012-12-07 1031 Czytano:1188 razy » Przeczytaj artykuł
149  OGŁOSZENIE
Brańsk: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA MIASTA BRAŃSK NA 2013 rok
Numer ogłoszenia: 490934 - 2012; ...
2012-12-05 1046 Czytano:1212 razy » Przeczytaj artykuł
150  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Brańsk: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Numer ogłoszenia: 484370 - 2012; data zamieszczenia: 03.12.2...
2012-12-03 0859 Czytano:1230 razy » Przeczytaj artykuł
151  PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działk...
2012-09-07 0836 Czytano:1590 razy » Przeczytaj artykuł
152  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
...
2012-08-08 0845 Czytano:1565 razy » Przeczytaj artykuł
153  Zapytanie oferowe na zadanie pn ,,PRZEBUDOWA I REWALORYZACJA RYNKU MIEJSKIEGO W BRAŃSKU''
...
2012-08-02 1329 Czytano:1638 razy » Przeczytaj artykuł
154  ZMIANY W PROJEKCIE ,,PRZEBUDOWA I REWALORYZACJA RYNKU MIEJSKIEGO W BRAŃSKU''
zmiany w opisie...
2012-08-01 1357 Czytano:2245 razy » Przeczytaj artykuł
155  zapytanie ofertowe
...
2012-08-01 1148 Czytano:1395 razy » Przeczytaj artykuł
156  fontanna - schematy
schematy - fontanny...
2012-07-31 0819 Czytano:2019 razy » Przeczytaj artykuł
157  SCHEMATY ELEKTRYCZNE
załączaniki - schematy...
2012-07-27 1134 Czytano:1380 razy » Przeczytaj artykuł
158  ADAPTACJA TECHNOLOGII FONTANNY
ZAŁĄCZNIK DO PRZETARGU...
2012-07-26 1414 Czytano:1470 razy » Przeczytaj artykuł
159  ZAPYTANIA OFERTOWE
...
2012-07-26 0817 Czytano:1486 razy » Przeczytaj artykuł
160  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN ,,PRZEBUDOWA I REWALORYZACJA RYNKU MIEJSKIEGO W BRAŃSKU''
GKM 271.3.2012


Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepis...
2012-07-20 0811 Czytano:1869 razy » Przeczytaj artykuł
161  OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomo...
2012-07-17 1009 Czytano:1433 razy » Przeczytaj artykuł
162  Wyłożenie planu do publicznego wglądu
Zmiana planu do wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 15 czerwca 2012 r. do dnia 6 lipca 20...
2012-06-14 0849 Czytano:2362 razy » Przeczytaj artykuł
163  LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI OZN. NR GEODEZYJNYM 1407 POŁOZONEJ W BRAŃSKU PRZY UL. BŁONIE
Brańsk, dn. 08.06.2012r.
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH...
2012-06-11 0933 Czytano:2077 razy » Przeczytaj artykuł
164  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Brańsk, 06.06.2012 r.
...
2012-06-06 0753 Czytano:1744 razy » Przeczytaj artykuł
165  Przetarg nieograniczony
...
2012-05-21 1502 Czytano:1663 razy » Przeczytaj artykuł
166  Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę prefabrykatów betonowych
Brańsk, 10.05.2012 r.
GKM.271.2.2012

Ogłoszenie o zamówieniu ...
2012-05-10 1357 Czytano:5186 razy » Przeczytaj artykuł
167  ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY KLUBIE ROLNIKA W BRAŃSKU


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Roln...
2012-04-27 0858 Czytano:1661 razy » Przeczytaj artykuł
168  INFORMACJA NA TEMAT REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
INFORMACJA NA TEMAT REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚ...
2012-01-13 1316 Czytano:1557 razy » Przeczytaj artykuł
169  Interaktywna wyszukiwarka informacji dotycząca dopuszczonych do obrotu w Polsce środków ochrony roślin
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim ...
2011-12-13 1429 Czytano:1593 razy » Przeczytaj artykuł
170  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
...
2011-12-02 1223 Czytano:1854 razy » Przeczytaj artykuł
171  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Brańsk: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Numer ogłoszenia: 396116 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2...
2011-11-25 0728 Czytano:1536 razy » Przeczytaj artykuł
172  DOTYCZY UBOJU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz...
2011-07-19 1327 Czytano:1740 razy » Przeczytaj artykuł
173  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Brańsk, 12.07.2011 r.OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BRAŃSKA
o przystąpieniu do sporz...
2011-07-12 0827 Czytano:2542 razy » Przeczytaj artykuł
174  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Brańsk, 12.07.2011 r.OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BRAŃSKA
o przystąpieniu do sporządzenia
...
2011-07-12 0813 Czytano:2199 razy » Przeczytaj artykuł
175  Zakończenie projektu
w załączeniu...
2009-12-23 1402 Czytano:2888 razy » Przeczytaj artykuł
176  Spotkanie z psychologiem
w załączeniu...
2009-12-14 0929 Czytano:2876 razy » Przeczytaj artykuł
177  Spotkania z doradztwa zawodowego
w załączeniu...
2009-11-26 1218 Czytano:2732 razy » Przeczytaj artykuł
178  Kolejna edycja szkoleń
w załączeniu...
2009-09-23 1420 Czytano:2918 razy » Przeczytaj artykuł
179  Zakończenie szkolenia
w załączeniu...
2009-08-31 1216 Czytano:3607 razy » Przeczytaj artykuł
180  Szkolenie obsługi komputera
w załączeniu...
2009-08-06 1427 Czytano:3057 razy » Przeczytaj artykuł
181  Informacja o projekcie 'Chcemy zaistnieć'
w załączeniu...
2009-06-17 1333 Czytano:3413 razy » Przeczytaj artykuł
182  PAMIETAJ O SZKOLE!!!!
W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę Ministerstwo Edukacji Narodowe...
2009-04-27 1238 Czytano:3738 razy » Przeczytaj artykuł
183  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w załączeniu...
2008-02-15 1031 Czytano:4648 razy » Przeczytaj artykuł
184  ogłoszenie o opłacie skarbowej
Urząd Miasta w Brańsku informuje, że opłatę skarbową można uiszczać w kasie Urzędu Miasta B...
2007-01-19 1225 Czytano:10913 razy » Przeczytaj artykuł
185  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych przez P.U-A. 'ASTWA' Sp z o.o....
2013-08-01 0753 Czytano:975 razy » Przeczytaj artykuł
186  Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Zadanie pn. 'Usuwanie wyrobów zawierający azbest z terenu Miasta Brańsk' dofinansowane przez Woje...
2013-07-15 1513 Czytano:1011 razy » Przeczytaj artykuł
187  KOMUNIKAT Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych przekazuje informację z rynków rolnych i konferenc...
2013-04-10 1140 Czytano:1025 razy » Przeczytaj artykuł
188  KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

KOMUNIKAT
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
- dot. zasa...
2013-04-04 0907 Czytano:980 razy » Przeczytaj artykuł
189  ZIELONE ZAWODY - szansą dla osób odchodzących z rolnictwa
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych nowego projektu pn. „ZIELONE ZAWODY – szansą dla osób od...
2013-04-04 0834 Czytano:1005 razy » Przeczytaj artykuł
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Brańsk otwarty jest w godzinach
7.30-15.30
od poniedziałku do piątku
PODANIE/INFORMACJA

» Informacja dla osób niesłyszących
» Podanie o tłumacza do języka migowego
Urząd Miasta Brańsk