A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU
» Pismo dot. spotkania rolników z Ministrem Rolnictwa
» PROTOKÓŁ Z WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
» PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATU RADNEGO BEZ GŁOSOWANIA
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 182
Nazwa Urząd Miasta w Brańsku
herb
Adres Brańsk ul. Rynek 8
Kod 17-120
Telefon (085) 7375940
Fax (085) 7375363
Obszar 32,43 km 2
Liczba Mieszkańców 3 884
E-mail » um.bransk@bransk.podlaskie.pl
www » www.bransk.podlaskie.pl
www - bip » www.umbransk.bip.podlaskie.pl
Burmistrz Miasta Brańsk Czesław Sokołowski
Tel: (085) 7375 362
Fax: (085) 7375 363
e-mail: burmistrz@bransk.podlaskie.pl
Sekretarz Miasta Brańsk Zbigniew Romaniuk
Tel: 85 7375 122
Fax: 85 7375 363
e-mail: sekretarz@bransk.podlaskie.pl
Skarbnik Miasta Brańsk Joanna Witkowska
Tel: (085) 7375087
Fax: (085) 7375363
e-mail: skarbnik@bransk.podlaskie.pl
Przewodniczący Rady Miasta Brańsk Ryszard Anusiewicz
nr konta bankowego:Bank Spółdzielczy w Brańsku 63 8063 0001 0010 0100 1182 0005
1  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W załaczeniu...
2016-08-24 1050 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
2  Program bioasekuracji - Informacja dla rolników zajmujących się chowem i hodowlą trzody chlewnej
W załączeniu...
2016-08-17 1024 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
3  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Brańsk w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt
W załączeniu...
2016-07-18 1237 Czytano:146 razy » Przeczytaj artykuł
4  Promocja - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Brańsk

Miasto Brańsk informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z t...
2016-07-14 1034 Czytano:105 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
W załaczeniu...
2016-06-03 1335 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
6  Odpowiedź Nr 1 dot. zapytania ofertowego na realizację zadania pn. 'Opracowanie Programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk'
W załączeniu...
2016-05-18 1333 Czytano:270 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. 'Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk
Burmistrz Miasta Brańsk zaprasza do składania ofert w postepowaniu o wartości zamówienia nie prz...
2016-05-13 1350 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
8  Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów Planów przecidziałania skutkom suszy w regionach wodnych środkowej Wisły, Niemna, Łyny, Świeżej i Jarft.
W załączeniu....
2016-04-04 1023 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
9  Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego
w ząłczeniu...
2016-03-31 1407 Czytano:633 razy » Przeczytaj artykuł
10  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
w załączeniu...
2015-12-29 1523 Czytano:513 razy » Przeczytaj artykuł
11  Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 'Dostawa paliw płynnych dla Miasta Brańsk na 2016 r.'
Brańsk: Dostawa paliw płynnych dla Miasta Brańsk na 2016 rok
Numer ogłoszenia: 337272 - 2015; d...
2015-12-10 0854 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
12  Unieważnienie przetargu
OGŁOSZENIE NR GKM 6840.14.2015
O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DZIAŁKĘ OZN. NR G...
2015-11-26 1359 Czytano:543 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie w spr. ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego w pracy w Urzędzie Miasta Brańsk
w załączeniu...
2015-11-25 1510 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
14  Ogłoszenie
Załącznik do
Zarządzenia nr 64/15

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza drugi przet...
2015-11-23 1440 Czytano:562 razy » Przeczytaj artykuł
15  Sprzedaż samochodu w drodze bezprzetargowej
O G Ł O S Z E N I E
W związku z tym, iż I przetarg na sprzedaż samochodu marki OPEL VECTRA 1.8 ...
2015-11-23 0750 Czytano:598 razy » Przeczytaj artykuł
16  ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Brańsk

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda...
2015-10-27 1142 Czytano:633 razy » Przeczytaj artykuł
17  Ogłoszenie - przetarg nieograniczony pisemny
GKM 272.4.2015

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Brańsk z siedzibą 17-120 Brańsk ul. Ryne...
2015-10-26 1138 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
18  Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn...
2015-10-20 1035 Czytano:569 razy » Przeczytaj artykuł
19  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASA BRAŃSK
Brańsk, dnia 09 października 2015 r.OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
o wyłożeni...
2015-10-09 0833 Czytano:618 razy » Przeczytaj artykuł
20  Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomo...
2015-10-05 0910 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
21  Drugi przetarg nieograniczony na zadanie pn. ,,Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i montaż obudowy naziemnej studni wraz z podłączeniem studni do rurociągu ssawnego Ø 150
Brańsk: Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i montaż obudowy naziemnej studni wraz z pod...
2015-09-22 0827 Czytano:695 razy » Przeczytaj artykuł
22  UNIEWAŻNIENIE PIERWSZEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Unieważnienie pierwszego przetargu na zadanie pn. ,,Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i...
2015-09-21 1233 Czytano:586 razy » Przeczytaj artykuł
23  Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i montaż obudowy naziemnej studni wraz z podłączeniem studni do rurociągu ssawnego Ø 150
Brańsk: Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i montaż obudowy naziemnej studni wraz z pod...
2015-09-02 0935 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
24  DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY
Załącznik do
Zarządzenia nr 37/15

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza drugi przet...
2015-07-10 0827 Czytano:775 razy » Przeczytaj artykuł
25  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Brańsk, dnia 17.06.2015 r.
Znak sprawy: GKM.6220.5.2015
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ...
2015-06-17 1058 Czytano:680 razy » Przeczytaj artykuł
26  zmiana studium - mapy
mapy cz. I...
2015-06-11 1309 Czytano:968 razy » Przeczytaj artykuł
27  projekt uchwały
projekt uchwały...
2015-06-11 1308 Czytano:844 razy » Przeczytaj artykuł
28  studium miasta Brańsk
studium...
2015-06-11 1305 Czytano:800 razy » Przeczytaj artykuł
29  prognoza do studium
prognoza...
2015-06-11 1303 Czytano:740 razy » Przeczytaj artykuł
30  OGŁOSZENIE NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA W BRAŃSKU
Brańsk: Przebudowa ulicy Kopernika w Brańsku
Numer ogłoszenia: 138462 - 2015; data zamieszczenia...
2015-06-10 0907 Czytano:1223 razy » Przeczytaj artykuł
31  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany stud...
2015-06-02 1106 Czytano:801 razy » Przeczytaj artykuł
32  Ogłoszenie - przetarg ograniczony
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomo...
2015-06-02 1052 Czytano:717 razy » Przeczytaj artykuł
33  Drugi przetarg ustny nieograniczony
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości ozn. nr geod. 371/10 o pow. 7069 m2...
2015-05-21 0859 Czytano:869 razy » Przeczytaj artykuł
34  Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. bioasekuracji
W załączeniu...
2015-05-11 0906 Czytano:786 razy » Przeczytaj artykuł
35  Unieważnienie przetargu
Unieważnienie przetargu na działkę ozn. nr geod. 1841 o pow. 421 m2...
2015-05-08 0940 Czytano:831 razy » Przeczytaj artykuł
36  Informacja w sprawie szczepienia lisów wolno żyjąch
W załączeniu...
2015-04-21 1136 Czytano:915 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziała...
2015-04-17 1043 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
38  Plebiscyt 'Rolnik Roku 2015'
W załaczeniu...
2015-04-16 1331 Czytano:884 razy » Przeczytaj artykuł
39  Ogłoszenie na przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr geod. 2178 o pow. 3648 m2 połozonej na zapleczu ul. Boćkowska w Brańsku
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomo...
2015-04-09 1048 Czytano:980 razy » Przeczytaj artykuł
40  Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki ozn. nr geod. 1841 połozonej u zbiegu ulic Jana Pawła II i Sienkiewicza w Bransku
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki...
2015-04-09 0955 Czytano:1068 razy » Przeczytaj artykuł
41  Informacja dla podróżnych wjeżdżających do Unii Europejskiej
W załączeniu...
2015-03-23 1259 Czytano:960 razy » Przeczytaj artykuł
42  Informacja dla Mieszkańców
W załączeniu...
2015-03-19 1340 Czytano:1071 razy » Przeczytaj artykuł
43  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działk...
2015-02-20 0827 Czytano:1198 razy » Przeczytaj artykuł
44  Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu
W załączeniu...
2015-01-20 1037 Czytano:1206 razy » Przeczytaj artykuł
45  Ogłoszenie dla Rolników
OGŁOSZENIE
Urząd Miasta Brańsk informuje, że w związku z realizacją ustawy z dnia 21 sierpnia...
2015-01-20 0913 Czytano:1183 razy » Przeczytaj artykuł
46  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brańsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowa...
2015-01-16 1220 Czytano:1282 razy » Przeczytaj artykuł
47  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brańsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu z...
2015-01-16 1216 Czytano:1311 razy » Przeczytaj artykuł
48  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Mieście Brańsk w 2015 r.
W załączeniu...
2014-12-30 1002 Czytano:1481 razy » Przeczytaj artykuł
49  Przetargt nieograniczony na zadanie pn ,,Dostawa paliw płynnych dla Miasta Brańsk na 2015 rok''
...
2014-12-09 1327 Czytano:1395 razy » Przeczytaj artykuł
50  Przetarg nieograniczony
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-12-04 1233 Czytano:1509 razy » Przeczytaj artykuł
51  Przetarg nieograniczony 'Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie administracyjnym Miasta Brańsk'
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-11-13 1108 Czytano:1744 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie o dniu wolnym 10.11.2014
w załączeniu...
2014-11-07 1117 Czytano:1418 razy » Przeczytaj artykuł
53  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
...
2014-10-31 1332 Czytano:1446 razy » Przeczytaj artykuł
54  odpowiedz na zapytanie ofertowe nr 2
odpowiedz na zapytanie ofertowe nr 2...
2014-10-24 1313 Czytano:1414 razy » Przeczytaj artykuł
55  Odpowiedz na zapytanie ofertowe
odpowiedz na zapytanie ofertowe nr 2...
2014-10-24 1300 Czytano:1326 razy » Przeczytaj artykuł
56  odpowiedz na zapytanie ofertowe
odpowiedz na zapytanie ofertowe
...
2014-10-23 1201 Czytano:1307 razy » Przeczytaj artykuł
57  Przetarg nieograniczony na zadanie pn ,,Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta Brańsk oraz jednostek organizacyjnych Miasta Brańsk''
Brańsk: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB MIASTA BRAŃSK ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIAS...
2014-10-17 0910 Czytano:1664 razy » Przeczytaj artykuł
58  Ogłoszenie - przetarg ograniczony
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomo...
2014-10-10 1221 Czytano:1423 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
...
2014-09-17 1035 Czytano:1552 razy » Przeczytaj artykuł
60  Wprowadzenie zmian do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk
Burmistrz Miasta Brańsk
uprzejmie informuję, iż wszczęto postępowanie celem
wprowadzenia zmia...
2014-09-08 1239 Czytano:1930 razy » Przeczytaj artykuł
61  Przetarg nieograniczony na zadanie pn ,,Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta w Brańsku na okres grzewczy 2014/2015''
Brańsk: Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta w Brańsku na okres grzewczy 2014/2015
Numer og...
2014-09-02 0938 Czytano:1674 razy » Przeczytaj artykuł
62  Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na rok 2014
Brańsk: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000 zł na sfinansowanie
pl...
2014-06-24 1221 Czytano:1369 razy » Przeczytaj artykuł
63  Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Renault Trafic
GKM.271.5.2014

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Brańsk z siedzibą 17-120 Brańsk ul. Rynek 8 ogła...
2014-06-02 1015 Czytano:1229 razy » Przeczytaj artykuł
64  REGULAMIN PRZYJMOWANIA ODPADÓW do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Bielskiej 47 w Brańsku
Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunaln...
2014-05-30 0848 Czytano:1375 razy » Przeczytaj artykuł
65  KOMUNIKAT o zagrożeniu upraw roślin - stonka ziemniaczana
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLINWojewództwo: PODLASKIE
Powiat: BIELSK PODLSKI
Agrof...
2014-05-28 1035 Czytano:1209 razy » Przeczytaj artykuł
66  KOMUNIKAT ws. barszczu Sosnowskiego
Przekazujemy Państwu komunikat WIORiN w Białymstoku dot. szkodliwości, identyfikacji i metod zwal...
2014-05-26 0802 Czytano:1195 razy » Przeczytaj artykuł
67  KOMUNIKAT PIORiN o zagrożeniu upraw roślinnych
Przekazujemy Państwu komunikaty PIORiN o zagrożeniu upraw roślinnych ...
2014-05-07 1410 Czytano:1311 razy » Przeczytaj artykuł
68  dotyczy wystąpienia u dzików afrykańskiego pomoru świń
W związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń, przekazujemy Państwu treść:

ROZPORZĄDZ...
2014-05-07 1402 Czytano:1244 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja i wymiana dachu w budynku przy ul. Sienkiewicza 10
Brańsk, 07.05.2014 r.
GKM.271.3.2014


Wg rozdzielnika


...
2014-05-07 0825 Czytano:1478 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ulicy Błonie w Brańsku (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Armii Krajowej)
Brańsk, 07.05.2014 r.
GKM.271.4.2014


Wg rozdzielnika


Zawiadomien...
2014-05-07 0824 Czytano:1250 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażenia
Brańsk, 30.04.2014 r.
Ob.271.2.2014

Wg rozdzielnika

Zawia...
2014-04-30 1009 Czytano:1226 razy » Przeczytaj artykuł
72  ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ - Przebudowa ulicy Błonie w Brańsku (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Armii Krajowej
Brańsk, 28.04.2013 r.
GKM.271.4.2014Wykonawcy, k...
2014-04-28 1213 Czytano:1236 razy » Przeczytaj artykuł
73  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Brańsk, 25.04.2014 r.
GKM.271.3.2014WYKONAWCY, KTÓRZY POBRALI SIWZ
wg rozdzielnika

d...
2014-04-25 1013 Czytano:1258 razy » Przeczytaj artykuł
74  Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażenia
Brańsk: Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażenia.
Numer og...
2014-04-18 1158 Czytano:1312 razy » Przeczytaj artykuł
75  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Brańsk, 10.04.2014 r.
GKM.271.2.2014

Wg rozdzielnika ...
2014-04-10 0947 Czytano:1219 razy » Przeczytaj artykuł
76  OBNIŻKA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Mieszkańcy Miasta Brańsk

Informujemy, że w związku z przyjęciem Uchwały Nr XXVII/187/14 R...
2014-04-01 1102 Czytano:1497 razy » Przeczytaj artykuł
77  ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ - dotyczy Przebudowy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego w Brańsku
Brańsk, 26.03.2014 r.
GKM.271.1.2014Wszyscy Oferenci,
któ...
2014-03-26 1313 Czytano:1171 razy » Przeczytaj artykuł
78  NOTATKI SYGNALNE dla Rolników
ROLNICY z terenu miasta Brańsk

Przekazujemy Państwu materiały otrzymane z Polskiego Związku P...
2014-03-25 1041 Czytano:1213 razy » Przeczytaj artykuł
79  Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu miasta Brańsk
Miasto Brańsk
ul. Rynek 8
17-120 Brańsk
NIP: 543-20-69-834
REGON: 050658947
pow. bielsk
woj....
2014-03-21 0945 Czytano:1345 razy » Przeczytaj artykuł
80  Przebudowa ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego w Brańsku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Trybem udzielenia zamówienia jest przeta...
2014-03-17 1127 Czytano:1632 razy » Przeczytaj artykuł
81  KOMUNIKAT - zachodnia kukurydziana stonki korzeniowej
Przekazujemy Państwu komunikat Wojewódzkiego inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymst...
2014-02-20 1208 Czytano:1238 razy » Przeczytaj artykuł
82  KOMUNIKAT dla podmiotów zajmujących się produkcją pierwotną, dostarczających żywność w ramach dostaw bezpośrednich oraz prowadzących gospodarstwa agroturystyczne.

Brańsk, 20.02.2014 r.
Podmioty
zajmujące się produkcją pierwotn...
2014-02-20 1010 Czytano:1350 razy » Przeczytaj artykuł
83  Rolnicze kalkulacje kosztów i opłacalności upraw
Za polskim Związkiem Producentów Roślin zbożowych przekazujemy Państwu kalkulacje rolnicze na p...
2014-02-10 1140 Czytano:1391 razy » Przeczytaj artykuł
84  Dotyczy niektórych tymczasowych środków ochronnych odnoszących się do afrykańskiego pomoru świń na Litwie
Przekazujemy Państwu pismo Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie decyzji wykonaw...
2014-02-10 1024 Czytano:1231 razy » Przeczytaj artykuł
85  Obwieszczenie z dnia 13.01.2014, znak: 408.382/F-18/I/13
Obwieszcenie z dnia 13.01.201 r., znak: 408.382/F-18/I/13 wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoła...
2014-01-17 0931 Czytano:1405 razy » Przeczytaj artykuł
86  Obwieszczenie z dnia 13.01.2014, znak: 408.383/F-18/I/13
Obwieszcenie z dnia 13.01.2014 r., znak: 408.383/F-18/I/13 wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoł...
2014-01-17 0925 Czytano:1323 razy » Przeczytaj artykuł
87  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2014 r.
Co zrobić ze starymi meblami, sprzętem AGD, RTV itd.

Zgodnie z uzyskanymi zezwoleniami i porozu...
2013-12-18 0823 Czytano:1493 razy » Przeczytaj artykuł
88  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA MIASTA BRAŃSK NA 2014 R.
Brańsk, 16.12.2013 r.
GKM.271.11.2013Wg rozdzielnikaZ...
2013-12-16 1417 Czytano:1290 razy » Przeczytaj artykuł
89  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego”
Brańsk, 06.12.2013 r.
GKM.271.10.2013Wg rozdzielnika

...
2013-12-06 1229 Czytano:1361 razy » Przeczytaj artykuł
90  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA MIASTA BRAŃSK NA 2014 r. - postępowanie GKM.271.11.2013
Brańsk: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA MIASTA BRAŃSK NA 2014
r. - postępowanie znak GKM.271.11.2013...
2013-12-06 1135 Czytano:1498 razy » Przeczytaj artykuł
91  DRUGIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego (znak sprawy GKM.271.10.2013)
Brańsk: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów ...
2013-11-22 1351 Czytano:1666 razy » Przeczytaj artykuł
92  Ogłoszenie AZBEST/2014
OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Brańsk informuje, iż do dnia 16 grudnia 2013 r. będą przyjmowa...
2013-11-22 1327 Czytano:1414 razy » Przeczytaj artykuł
93  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego
Brańsk: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów ...
2013-11-14 1504 Czytano:1586 razy » Przeczytaj artykuł
94  Zapytanie ofertowe nr 3
...
2013-10-31 1024 Czytano:1353 razy » Przeczytaj artykuł
95  Zapytanie ofertowe nr 2
...
2013-10-31 1023 Czytano:1326 razy » Przeczytaj artykuł
96  Zapytanie oferowe nr 1
...
2013-10-31 1022 Czytano:1307 razy » Przeczytaj artykuł
97  PRZETARG NIEOGRANICZONY
Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 433364-2013;
data...
2013-10-24 0930 Czytano:1465 razy » Przeczytaj artykuł
98  KOMUNIKAT dla hodowców trzody chlewnej
HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ POWIATU BIELSKIEGO!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku Podlask...
2013-10-18 1405 Czytano:1319 razy » Przeczytaj artykuł
99  WYKAZ NUMERÓW, pod które należy zgłaszać informacje o padłych dzikach
Przekazujemy Państwu wykaz numerów kontaktowych, pod które należy zgłaszać informacje o padły...
2013-10-18 1401 Czytano:1315 razy » Przeczytaj artykuł
100  ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW w aptekach CEFARM
Miło nam poinformować, że firma CEFARM Białystok S.A., w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców ...
2013-09-25 1513 Czytano:1265 razy » Przeczytaj artykuł
101  KOMUNIKAT dot. zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka
Za Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, przekazujemy Państwu k...
2013-09-20 1309 Czytano:2426 razy » Przeczytaj artykuł
102  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GKM.6220.9.13 z dnia 06.09.2013
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKM.6220.9.2013 z dnia 06.09.2013 r. dla przedsięwz...
2013-09-06 1122 Czytano:1425 razy » Przeczytaj artykuł
103  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GKM.6220.8.13 z dnia 30.08.2013
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GKM.6220.8.2013 z dnia 30.08.2013 r. przedsięwzię...
2013-08-30 1234 Czytano:1370 razy » Przeczytaj artykuł
104  Ogłoszenie
Brańsk: Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta w Brańsku na okres grzewczy 2013/2014
Numer og...
2013-08-23 0912 Czytano:1463 razy » Przeczytaj artykuł
105  Postanowienie Burmistrza Miasta Brańsk, znak: GKM.6220.9.2013 z dnia 21.08.2013 r.
Postanowienie Burmistrza Miasta Brańsk, znak: GKM.6220.9.2013 z dnia 21.08.2013 r. stwierdzające b...
2013-08-21 1138 Czytano:1527 razy » Przeczytaj artykuł
106  WAŻNE !!! DOTYCZY ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH
OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW ULIC

BIELSKIEJ, BOĆKOWSKIEJ, JAGIELLOŃCZYKA, JAGIELLOŃSKIEJ, KA...
2013-08-09 0827 Czytano:1338 razy » Przeczytaj artykuł
107  Postanowienie Burmistrza Miasta Brańsk, znak: GKM.6220.8.2013 z dnia 08.08.2013 r.
Postanowienie Burmistrza Miasta Brańsk znak: GKM.6220.8.2013 z dnia 08.08.2013 r. stwierdzające br...
2013-08-08 1357 Czytano:1319 razy » Przeczytaj artykuł
108  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
...
2013-08-07 0752 Czytano:1405 razy » Przeczytaj artykuł
109  KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW - kalkulacje opłacalności upraw
Przekazujemy Państwu lipcowe kalkulacje kosztów produkcji przy obecnych cenach przesłane do tutej...
2013-07-31 1202 Czytano:2311 razy » Przeczytaj artykuł
110  KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW - AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
W związku z wystąpieniem drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi, a...
2013-07-30 0806 Czytano:1314 razy » Przeczytaj artykuł
111  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GKM.6220.5.13 z dnia 24.07.2013
Decyzja z dnia 24.07.2013 r., znak: 6220.5.2013 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny o...
2013-07-24 1020 Czytano:1514 razy » Przeczytaj artykuł
112  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW - HARMONOGRAM
OGŁOSZENIE dla Mieszkańców ulic

Armii Krajowej, Binduga, Błonie, Jana Pawła II, Jar...
2013-07-22 1050 Czytano:1443 razy » Przeczytaj artykuł
113  Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku przy ul. Sienkiewicza 8
Brańsk: Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku przy ul. Sienkiewicza 8
Numer ogłoszenia: 28...
2013-07-22 0902 Czytano:1697 razy » Przeczytaj artykuł
114  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Brańsk, dnia 19.07.2013 r.
GKM.271.5.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, doty...
2013-07-19 1112 Czytano:1365 razy » Przeczytaj artykuł
115  Zapytanie do treści SIWA na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Zapytanie do treści SIWA na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego...
2013-07-16 1010 Czytano:1293 razy » Przeczytaj artykuł
116  Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW w Białymstoku oraz NFOŚiGW
Zadanie pod nazwą: ' Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk' dofinansowane...
2013-07-15 1501 Czytano:1377 razy » Przeczytaj artykuł
117  Zapytanie do treści SIWA na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Nr ogłoszenia: 269082 - 2013 Brańsk, 11.07.2013 r.


Do wszystkich Wykonawc...
2013-07-11 1218 Czytano:1284 razy » Przeczytaj artykuł
118  Przetarg nieograniczony
ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Częś...
2013-07-10 1232 Czytano:1399 razy » Przeczytaj artykuł
119  ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Szanowni Państwo

Z przykrością informuję, że do harmonogramu przekazanego Państwu przez P....
2013-07-10 0814 Czytano:1448 razy » Przeczytaj artykuł
120  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BRAŃSKA
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BRAŃSKA
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i ...
2013-06-28 1420 Czytano:1476 razy » Przeczytaj artykuł
121  KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH
WŁAŚCICIELU NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNEJ

W związku z wyborem firmy P.U.-A. „ASTWA” Sp....
2013-06-20 1350 Czytano:1471 razy » Przeczytaj artykuł
122  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Brańsk, dn. 27.05.2013r.


GKM 271.3.2013

...
2013-05-27 1134 Czytano:1505 razy » Przeczytaj artykuł
123  ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ZAPISÓW w SIWZ
Brańsk, 17.05.2013 r.
GKM.271.4.2013

Wykonawcy,
którzy pobrali ...
2013-05-17 1319 Czytano:1432 razy » Przeczytaj artykuł
124  ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ dot. zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych w terenie administracyjnym Miasta Brańsk
Brańsk, 16.05.2013 r.

GKM.271.4.2013Wykonawcy,
którzy pobrali Specyfikację Istotnych...
2013-05-16 1339 Czytano:1550 razy » Przeczytaj artykuł
125  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dotyczy zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych w terenie administracyjnym miasta Brańsk
Brańsk: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszk...
2013-05-15 1337 Czytano:1609 razy » Przeczytaj artykuł
126  PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych w terenie administracyjnym miasta Brańsk
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstający...
2013-05-15 1135 Czytano:1735 razy » Przeczytaj artykuł
127  PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działk...
2013-05-14 1213 Czytano:1387 razy » Przeczytaj artykuł
128  OBSŁUGA BANKOWA MIATSA BRAŃSK ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY W OKRESIE 01.06.2013 - 31.05.2017R.
Brańsk: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA BRAŃSK ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DZIAŁAJĄCYCH W FO...
2013-05-08 0953 Czytano:1487 razy » Przeczytaj artykuł
129  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Brańsk, 29.04.2013 r.
GKM.271.2.2013

według rozdzielni...
2013-04-30 0753 Czytano:1555 razy » Przeczytaj artykuł
130  Przetarg Nieograniczony na zadanie pn ,,Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu miasta Brańsk''
Brańsk: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk
Numer ogłoszenia: 151248 ...
2013-04-17 1136 Czytano:1422 razy » Przeczytaj artykuł
131  NOWE ZASADY ODBIERANIA ODPADÓW KOMULANYCH
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma...
2013-03-08 1251 Czytano:2549 razy » Przeczytaj artykuł
132  Mieszkańcu, pamiętaj o rozwiązaniu umowy na odbiór odpadów komunalnych!
W związku ze zmianą systemu gospodarki odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zam...
2013-03-08 1246 Czytano:1481 razy » Przeczytaj artykuł
133  Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu
...
2013-03-01 0835 Czytano:1357 razy » Przeczytaj artykuł
134  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Brańsk, dn. 27.02.2013r.

GKM 271.1.2013

...
2013-02-27 1228 Czytano:1934 razy » Przeczytaj artykuł
135  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5
...
2013-02-05 0838 Czytano:1523 razy » Przeczytaj artykuł
136  WAŻNE - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4
...
2013-02-04 0932 Czytano:1586 razy » Przeczytaj artykuł
137  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3
...
2013-01-29 1010 Czytano:1558 razy » Przeczytaj artykuł
138  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2
...
2013-01-25 1145 Czytano:1464 razy » Przeczytaj artykuł
139  ZAPYTANIE OFERTOWE
...
2013-01-24 0922 Czytano:1561 razy » Przeczytaj artykuł
140  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICACH: BŁONIE, KOPERNIKA I SPORTOWEJ W BRAŃSKU
O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepis...
2013-01-21 1139 Czytano:2395 razy » Przeczytaj artykuł
141  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia...
2012-12-10 1354 Czytano:1305 razy » Przeczytaj artykuł
142  WAŻNE - ZMIANA UMOWY
ZMIANA UMOWY NA ,,DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA MIASTA BRAŃSK NA 2013 ROK''0...
2012-12-07 1031 Czytano:1319 razy » Przeczytaj artykuł
143  OGŁOSZENIE
Brańsk: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA MIASTA BRAŃSK NA 2013 rok
Numer ogłoszenia: 490934 - 2012; ...
2012-12-05 1046 Czytano:1360 razy » Przeczytaj artykuł
144  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Brańsk: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Numer ogłoszenia: 484370 - 2012; data zamieszczenia: 03.12.2...
2012-12-03 0859 Czytano:1349 razy » Przeczytaj artykuł
145  PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działk...
2012-09-07 0836 Czytano:1719 razy » Przeczytaj artykuł
146  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
...
2012-08-08 0845 Czytano:1691 razy » Przeczytaj artykuł
147  Zapytanie oferowe na zadanie pn ,,PRZEBUDOWA I REWALORYZACJA RYNKU MIEJSKIEGO W BRAŃSKU''
...
2012-08-02 1329 Czytano:1801 razy » Przeczytaj artykuł
148  ZMIANY W PROJEKCIE ,,PRZEBUDOWA I REWALORYZACJA RYNKU MIEJSKIEGO W BRAŃSKU''
zmiany w opisie...
2012-08-01 1357 Czytano:2408 razy » Przeczytaj artykuł
149  zapytanie ofertowe
...
2012-08-01 1148 Czytano:1554 razy » Przeczytaj artykuł
150  fontanna - schematy
schematy - fontanny...
2012-07-31 0819 Czytano:2171 razy » Przeczytaj artykuł
151  SCHEMATY ELEKTRYCZNE
załączaniki - schematy...
2012-07-27 1134 Czytano:1493 razy » Przeczytaj artykuł
152  ADAPTACJA TECHNOLOGII FONTANNY
ZAŁĄCZNIK DO PRZETARGU...
2012-07-26 1414 Czytano:1608 razy » Przeczytaj artykuł
153  ZAPYTANIA OFERTOWE
...
2012-07-26 0817 Czytano:1612 razy » Przeczytaj artykuł
154  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN ,,PRZEBUDOWA I REWALORYZACJA RYNKU MIEJSKIEGO W BRAŃSKU''
GKM 271.3.2012


Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepis...
2012-07-20 0811 Czytano:2045 razy » Przeczytaj artykuł
155  OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomo...
2012-07-17 1009 Czytano:1565 razy » Przeczytaj artykuł
156  Wyłożenie planu do publicznego wglądu
Zmiana planu do wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 15 czerwca 2012 r. do dnia 6 lipca 20...
2012-06-14 0849 Czytano:2537 razy » Przeczytaj artykuł
157  LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI OZN. NR GEODEZYJNYM 1407 POŁOZONEJ W BRAŃSKU PRZY UL. BŁONIE
Brańsk, dn. 08.06.2012r.
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH...
2012-06-11 0933 Czytano:2218 razy » Przeczytaj artykuł
158  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Brańsk, 06.06.2012 r.
...
2012-06-06 0753 Czytano:1904 razy » Przeczytaj artykuł
159  Przetarg nieograniczony
...
2012-05-21 1502 Czytano:1793 razy » Przeczytaj artykuł
160  Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę prefabrykatów betonowych
Brańsk, 10.05.2012 r.
GKM.271.2.2012

Ogłoszenie o zamówieniu ...
2012-05-10 1357 Czytano:5325 razy » Przeczytaj artykuł
161  ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY KLUBIE ROLNIKA W BRAŃSKU


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Roln...
2012-04-27 0858 Czytano:1815 razy » Przeczytaj artykuł
162  INFORMACJA NA TEMAT REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
INFORMACJA NA TEMAT REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚ...
2012-01-13 1316 Czytano:1705 razy » Przeczytaj artykuł
163  Interaktywna wyszukiwarka informacji dotycząca dopuszczonych do obrotu w Polsce środków ochrony roślin
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim ...
2011-12-13 1429 Czytano:1737 razy » Przeczytaj artykuł
164  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
...
2011-12-02 1223 Czytano:1963 razy » Przeczytaj artykuł
165  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Brańsk: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Numer ogłoszenia: 396116 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2...
2011-11-25 0728 Czytano:1681 razy » Przeczytaj artykuł
166  DOTYCZY UBOJU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz...
2011-07-19 1327 Czytano:1885 razy » Przeczytaj artykuł
167  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Brańsk, 12.07.2011 r.OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BRAŃSKA
o przystąpieniu do sporz...
2011-07-12 0827 Czytano:2809 razy » Przeczytaj artykuł
168  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Brańsk, 12.07.2011 r.OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BRAŃSKA
o przystąpieniu do sporządzenia
...
2011-07-12 0813 Czytano:2367 razy » Przeczytaj artykuł
169  Zakończenie projektu
w załączeniu...
2009-12-23 1402 Czytano:3018 razy » Przeczytaj artykuł
170  Spotkanie z psychologiem
w załączeniu...
2009-12-14 0929 Czytano:3014 razy » Przeczytaj artykuł
171  Spotkania z doradztwa zawodowego
w załączeniu...
2009-11-26 1218 Czytano:2879 razy » Przeczytaj artykuł
172  Kolejna edycja szkoleń
w załączeniu...
2009-09-23 1420 Czytano:3063 razy » Przeczytaj artykuł
173  Zakończenie szkolenia
w załączeniu...
2009-08-31 1216 Czytano:3772 razy » Przeczytaj artykuł
174  Szkolenie obsługi komputera
w załączeniu...
2009-08-06 1427 Czytano:3212 razy » Przeczytaj artykuł
175  Informacja o projekcie 'Chcemy zaistnieć'
w załączeniu...
2009-06-17 1333 Czytano:3574 razy » Przeczytaj artykuł
176  PAMIETAJ O SZKOLE!!!!
W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę Ministerstwo Edukacji Narodowe...
2009-04-27 1238 Czytano:3910 razy » Przeczytaj artykuł
177  ogłoszenie o opłacie skarbowej
Urząd Miasta w Brańsku informuje, że opłatę skarbową można uiszczać w kasie Urzędu Miasta B...
2007-01-19 1225 Czytano:11149 razy » Przeczytaj artykuł
178  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych przez P.U-A. 'ASTWA' Sp z o.o....
2013-08-01 0753 Czytano:1132 razy » Przeczytaj artykuł
179  Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Zadanie pn. 'Usuwanie wyrobów zawierający azbest z terenu Miasta Brańsk' dofinansowane przez Woje...
2013-07-15 1513 Czytano:1177 razy » Przeczytaj artykuł
180  KOMUNIKAT Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych przekazuje informację z rynków rolnych i konferenc...
2013-04-10 1140 Czytano:1201 razy » Przeczytaj artykuł
181  KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

KOMUNIKAT
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
- dot. zasa...
2013-04-04 0907 Czytano:1131 razy » Przeczytaj artykuł
182  ZIELONE ZAWODY - szansą dla osób odchodzących z rolnictwa
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych nowego projektu pn. „ZIELONE ZAWODY – szansą dla osób od...
2013-04-04 0834 Czytano:1136 razy » Przeczytaj artykuł
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Brańsk otwarty jest w godzinach
7.30-15.30
od poniedziałku do piątku
PODANIE/INFORMACJA

» Informacja dla osób niesłyszących
» Podanie o tłumacza do języka migowego
Urząd Miasta Brańsk