A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe na 'Dostawę paliw płynnych dla Miasta Brańsk na 2017 r.'
» Informacja z otwarcia ofert
» Pismo dot. pomocy rolnikom - klęski żywiołowe
» Zarządzenie Nr 113/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie Miasta Brańsk położonych na terenie administracyjnym miasta Brańsk
» Zarządzenie Nr 112/16 w sprawie autupoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 73
Nazwa Urząd Miasta w Brańsku
herb
Adres Brańsk ul. Rynek 8
Kod 17-120
Telefon (085) 7375940
Fax (085) 7375363
Obszar 32,43 km 2
Liczba Mieszkańców 3 884
E-mail » um.bransk@bransk.podlaskie.pl
www » www.bransk.podlaskie.pl
www - bip » www.umbransk.bip.podlaskie.pl
Burmistrz Miasta Brańsk Czesław Sokołowski
Tel: (085) 7375 362
Fax: (085) 7375 363
e-mail: burmistrz@bransk.podlaskie.pl
Sekretarz Miasta Brańsk Zbigniew Romaniuk
Tel: 85 7375 122
Fax: 85 7375 363
e-mail: sekretarz@bransk.podlaskie.pl
Skarbnik Miasta Brańsk Joanna Witkowska
Tel: (085) 7375087
Fax: (085) 7375363
e-mail: skarbnik@bransk.podlaskie.pl
Przewodniczący Rady Miasta Brańsk Ryszard Anusiewicz
nr konta bankowego:Bank Spółdzielczy w Brańsku 63 8063 0001 0010 0100 1182 0005
1  Zapytanie ofertowe na 'Dostawę paliw płynnych dla Miasta Brańsk na 2017 r.'
Miasto Brańsk zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest 'Dostaw...
2016-12-07 0948 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
2  Informacja z otwarcia ofert
W załączeniu...
2016-12-01 1314 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
3  Pismo dot. pomocy rolnikom - klęski żywiołowe
W załączeniu...
2016-12-01 0938 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
4  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Burmistrz Miasta Brańsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do spr...
2016-11-24 1204 Czytano:101 razy » Przeczytaj artykuł
5  ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH ORAZ NA NIERUCHOMOŚCIACH NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚC
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówie...
2016-11-22 0935 Czytano:127 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
W załączeniu...
2016-10-07 0818 Czytano:260 razy » Przeczytaj artykuł
7  Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W załączeniu...
2016-09-30 0854 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
8  Urząd Miasta Brańsk poszukuje właścicieli psów
O G Ł O S Z E N I E

W związku z odnotowanymi na terenie miasta Brańsk...
2016-09-29 1417 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
9  Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach PROW 2014 - 2020
W załączeniu...
2016-09-23 1404 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
10  Informacja w sprawie szczepień lisów wolnożyjących
W załączeniu...
2016-09-19 0900 Czytano:184 razy » Przeczytaj artykuł
11  Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa o pracach związanych z monitoringiem siedlisk przyrodniczych
W załączeniu...
2016-09-01 0826 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
12  Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)
W załączeniu...
2016-08-30 1218 Czytano:240 razy » Przeczytaj artykuł
13  Apel Głównego Lekarza Weterynarii
W załączeniu...
2016-08-29 0800 Czytano:240 razy » Przeczytaj artykuł
14  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W załaczeniu...
2016-08-24 1050 Czytano:261 razy » Przeczytaj artykuł
15  Program bioasekuracji - Informacja dla rolników zajmujących się chowem i hodowlą trzody chlewnej
W załączeniu...
2016-08-17 1024 Czytano:241 razy » Przeczytaj artykuł
16  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Brańsk w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt
W załączeniu...
2016-07-18 1237 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
17  Promocja - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Brańsk

Miasto Brańsk informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z t...
2016-07-14 1034 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
W załaczeniu...
2016-06-03 1335 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
19  Odpowiedź Nr 1 dot. zapytania ofertowego na realizację zadania pn. 'Opracowanie Programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk'
W załączeniu...
2016-05-18 1333 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. 'Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk
Burmistrz Miasta Brańsk zaprasza do składania ofert w postepowaniu o wartości zamówienia nie prz...
2016-05-13 1350 Czytano:730 razy » Przeczytaj artykuł
21  Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego
w ząłczeniu...
2016-03-31 1407 Czytano:825 razy » Przeczytaj artykuł
22  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
w załączeniu...
2015-12-29 1523 Czytano:737 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie w spr. ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego w pracy w Urzędzie Miasta Brańsk
w załączeniu...
2015-11-25 1510 Czytano:682 razy » Przeczytaj artykuł
24  Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn...
2015-10-20 1035 Czytano:763 razy » Przeczytaj artykuł
25  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASA BRAŃSK
Brańsk, dnia 09 października 2015 r.OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
o wyłożeni...
2015-10-09 0833 Czytano:835 razy » Przeczytaj artykuł
26  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Brańsk, dnia 17.06.2015 r.
Znak sprawy: GKM.6220.5.2015
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ...
2015-06-17 1058 Czytano:846 razy » Przeczytaj artykuł
27  zmiana studium - mapy
mapy cz. I...
2015-06-11 1309 Czytano:1163 razy » Przeczytaj artykuł
28  projekt uchwały
projekt uchwały...
2015-06-11 1308 Czytano:1040 razy » Przeczytaj artykuł
29  studium miasta Brańsk
studium...
2015-06-11 1305 Czytano:1048 razy » Przeczytaj artykuł
30  prognoza do studium
prognoza...
2015-06-11 1303 Czytano:934 razy » Przeczytaj artykuł
31  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany stud...
2015-06-02 1106 Czytano:1009 razy » Przeczytaj artykuł
32  Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. bioasekuracji
W załączeniu...
2015-05-11 0906 Czytano:989 razy » Przeczytaj artykuł
33  Informacja w sprawie szczepienia lisów wolno żyjąch
W załączeniu...
2015-04-21 1136 Czytano:1128 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziała...
2015-04-17 1043 Czytano:971 razy » Przeczytaj artykuł
35  Plebiscyt 'Rolnik Roku 2015'
W załaczeniu...
2015-04-16 1331 Czytano:1041 razy » Przeczytaj artykuł
36  Informacja dla podróżnych wjeżdżających do Unii Europejskiej
W załączeniu...
2015-03-23 1259 Czytano:1142 razy » Przeczytaj artykuł
37  Informacja dla Mieszkańców
W załączeniu...
2015-03-19 1340 Czytano:1226 razy » Przeczytaj artykuł
38  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działk...
2015-02-20 0827 Czytano:1358 razy » Przeczytaj artykuł
39  Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu
W załączeniu...
2015-01-20 1037 Czytano:1389 razy » Przeczytaj artykuł
40  Ogłoszenie dla Rolników
OGŁOSZENIE
Urząd Miasta Brańsk informuje, że w związku z realizacją ustawy z dnia 21 sierpnia...
2015-01-20 0913 Czytano:1375 razy » Przeczytaj artykuł
41  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brańsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowa...
2015-01-16 1220 Czytano:1474 razy » Przeczytaj artykuł
42  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brańsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu z...
2015-01-16 1216 Czytano:1512 razy » Przeczytaj artykuł
43  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Mieście Brańsk w 2015 r.
W załączeniu...
2014-12-30 1002 Czytano:1645 razy » Przeczytaj artykuł
44  Wprowadzenie zmian do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk
Burmistrz Miasta Brańsk
uprzejmie informuję, iż wszczęto postępowanie celem
wprowadzenia zmia...
2014-09-08 1239 Czytano:2190 razy » Przeczytaj artykuł
45  REGULAMIN PRZYJMOWANIA ODPADÓW do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Bielskiej 47 w Brańsku
Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunaln...
2014-05-30 0848 Czytano:1557 razy » Przeczytaj artykuł
46  KOMUNIKAT ws. barszczu Sosnowskiego
Przekazujemy Państwu komunikat WIORiN w Białymstoku dot. szkodliwości, identyfikacji i metod zwal...
2014-05-26 0802 Czytano:1379 razy » Przeczytaj artykuł
47  KOMUNIKAT PIORiN o zagrożeniu upraw roślinnych
Przekazujemy Państwu komunikaty PIORiN o zagrożeniu upraw roślinnych ...
2014-05-07 1410 Czytano:1511 razy » Przeczytaj artykuł
48  dotyczy wystąpienia u dzików afrykańskiego pomoru świń
W związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń, przekazujemy Państwu treść:

ROZPORZĄDZ...
2014-05-07 1402 Czytano:1417 razy » Przeczytaj artykuł
49  OBNIŻKA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Mieszkańcy Miasta Brańsk

Informujemy, że w związku z przyjęciem Uchwały Nr XXVII/187/14 R...
2014-04-01 1102 Czytano:1654 razy » Przeczytaj artykuł
50  NOTATKI SYGNALNE dla Rolników
ROLNICY z terenu miasta Brańsk

Przekazujemy Państwu materiały otrzymane z Polskiego Związku P...
2014-03-25 1041 Czytano:1359 razy » Przeczytaj artykuł
51  Obwieszczenie z dnia 13.01.2014, znak: 408.382/F-18/I/13
Obwieszcenie z dnia 13.01.201 r., znak: 408.382/F-18/I/13 wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoła...
2014-01-17 0931 Czytano:1549 razy » Przeczytaj artykuł
52  Obwieszczenie z dnia 13.01.2014, znak: 408.383/F-18/I/13
Obwieszcenie z dnia 13.01.2014 r., znak: 408.383/F-18/I/13 wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoł...
2014-01-17 0925 Czytano:1458 razy » Przeczytaj artykuł
53  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GKM.6220.9.13 z dnia 06.09.2013
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKM.6220.9.2013 z dnia 06.09.2013 r. dla przedsięwz...
2013-09-06 1122 Czytano:1611 razy » Przeczytaj artykuł
54  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GKM.6220.8.13 z dnia 30.08.2013
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GKM.6220.8.2013 z dnia 30.08.2013 r. przedsięwzię...
2013-08-30 1234 Czytano:1529 razy » Przeczytaj artykuł
55  Postanowienie Burmistrza Miasta Brańsk, znak: GKM.6220.9.2013 z dnia 21.08.2013 r.
Postanowienie Burmistrza Miasta Brańsk, znak: GKM.6220.9.2013 z dnia 21.08.2013 r. stwierdzające b...
2013-08-21 1138 Czytano:1689 razy » Przeczytaj artykuł
56  WAŻNE !!! DOTYCZY ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH
OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW ULIC

BIELSKIEJ, BOĆKOWSKIEJ, JAGIELLOŃCZYKA, JAGIELLOŃSKIEJ, KA...
2013-08-09 0827 Czytano:1491 razy » Przeczytaj artykuł
57  Postanowienie Burmistrza Miasta Brańsk, znak: GKM.6220.8.2013 z dnia 08.08.2013 r.
Postanowienie Burmistrza Miasta Brańsk znak: GKM.6220.8.2013 z dnia 08.08.2013 r. stwierdzające br...
2013-08-08 1357 Czytano:1475 razy » Przeczytaj artykuł
58  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GKM.6220.5.13 z dnia 24.07.2013
Decyzja z dnia 24.07.2013 r., znak: 6220.5.2013 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny o...
2013-07-24 1020 Czytano:1668 razy » Przeczytaj artykuł
59  Wyłożenie planu do publicznego wglądu
Zmiana planu do wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 15 czerwca 2012 r. do dnia 6 lipca 20...
2012-06-14 0849 Czytano:2732 razy » Przeczytaj artykuł
60  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Brańsk, 06.06.2012 r.
...
2012-06-06 0753 Czytano:2055 razy » Przeczytaj artykuł
61  INFORMACJA NA TEMAT REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
INFORMACJA NA TEMAT REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚ...
2012-01-13 1316 Czytano:1876 razy » Przeczytaj artykuł
62  DOTYCZY UBOJU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz...
2011-07-19 1327 Czytano:2057 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zakończenie projektu
w załączeniu...
2009-12-23 1402 Czytano:3197 razy » Przeczytaj artykuł
64  Spotkanie z psychologiem
w załączeniu...
2009-12-14 0929 Czytano:3184 razy » Przeczytaj artykuł
65  Spotkania z doradztwa zawodowego
w załączeniu...
2009-11-26 1218 Czytano:3071 razy » Przeczytaj artykuł
66  Kolejna edycja szkoleń
w załączeniu...
2009-09-23 1420 Czytano:3239 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zakończenie szkolenia
w załączeniu...
2009-08-31 1216 Czytano:3978 razy » Przeczytaj artykuł
68  Szkolenie obsługi komputera
w załączeniu...
2009-08-06 1427 Czytano:3377 razy » Przeczytaj artykuł
69  Informacja o projekcie 'Chcemy zaistnieć'
w załączeniu...
2009-06-17 1333 Czytano:3713 razy » Przeczytaj artykuł
70  PAMIETAJ O SZKOLE!!!!
W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę Ministerstwo Edukacji Narodowe...
2009-04-27 1238 Czytano:4087 razy » Przeczytaj artykuł
71  ogłoszenie o opłacie skarbowej
Urząd Miasta w Brańsku informuje, że opłatę skarbową można uiszczać w kasie Urzędu Miasta B...
2007-01-19 1225 Czytano:11371 razy » Przeczytaj artykuł
72  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych przez P.U-A. 'ASTWA' Sp z o.o....
2013-08-01 0753 Czytano:1274 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Zadanie pn. 'Usuwanie wyrobów zawierający azbest z terenu Miasta Brańsk' dofinansowane przez Woje...
2013-07-15 1513 Czytano:1326 razy » Przeczytaj artykuł
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Brańsk otwarty jest w godzinach
7.30-15.30
od poniedziałku do piątku
PODANIE/INFORMACJA

» Informacja dla osób niesłyszących
» Podanie o tłumacza do języka migowego
Urząd Miasta Brańsk