A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XVI/80/16 z dnia 30 czerwca 2016r.
» Uchwała Nr XIV/68/16 z dnia 31 marca 2016r.
» Komunikat dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta Brańsk w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt
» OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBOECZEJ W BRAŃSKU z dnia 13 lipca 2016 r.
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 185
Nazwa Urząd Miasta w Brańsku
herb
Adres Brańsk ul. Rynek 8
Kod 17-120
Telefon (085) 7375940
Fax (085) 7375363
Obszar 32,43 km 2
Liczba Mieszkańców 3 884
E-mail » um.bransk@bransk.podlaskie.pl
www » www.bransk.podlaskie.pl
www - bip » www.umbransk.bip.podlaskie.pl
Burmistrz Miasta Brańsk Czesław Sokołowski
Tel: (085) 7375 362
Fax: (085) 7375 363
e-mail: burmistrz@bransk.podlaskie.pl
Sekretarz Miasta Brańsk Zbigniew Romaniuk
Tel: 85 7375 122
Fax: 85 7375 363
e-mail: sekretarz@bransk.podlaskie.pl
Skarbnik Miasta Brańsk Joanna Witkowska
Tel: (085) 7375087
Fax: (085) 7375363
e-mail: skarbnik@bransk.podlaskie.pl
Przewodniczący Rady Miasta Brańsk Ryszard Anusiewicz
nr konta bankowego:Bank Spółdzielczy w Brańsku 63 8063 0001 0010 0100 1182 0005
1  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Brańsk w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt
W załączeniu...
2016-07-18 1237 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
2  Promocja - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Brańsk

Miasto Brańsk informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z t...
2016-07-14 1034 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
3  KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BRAŃSKU
w załączeniu...
2016-07-05 1314 Czytano:80 razy » Przeczytaj artykuł
4  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK z dnia 7 czerwca 2016 r.
w załączeniu...
2016-06-08 0931 Czytano:201 razy » Przeczytaj artykuł
5  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2016 r.
w załączeniu...
2016-06-06 1123 Czytano:156 razy » Przeczytaj artykuł
6  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego z dnia 2 czerwca 2016 r.
w załączeniu...
2016-06-06 1117 Czytano:152 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
W załaczeniu...
2016-06-03 1335 Czytano:181 razy » Przeczytaj artykuł
8  OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 1 czerwca 2016 r.
w załączeniu...
2016-06-02 1044 Czytano:143 razy » Przeczytaj artykuł
9  Odpowiedź Nr 1 dot. zapytania ofertowego na realizację zadania pn. 'Opracowanie Programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk'
W załączeniu...
2016-05-18 1333 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. 'Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk
Burmistrz Miasta Brańsk zaprasza do składania ofert w postepowaniu o wartości zamówienia nie prz...
2016-05-13 1350 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
11  Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów Planów przecidziałania skutkom suszy w regionach wodnych środkowej Wisły, Niemna, Łyny, Świeżej i Jarft.
W załączeniu....
2016-04-04 1023 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
12  Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego
w ząłczeniu...
2016-03-31 1407 Czytano:587 razy » Przeczytaj artykuł
13  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
w załączeniu...
2015-12-29 1523 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
14  Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 'Dostawa paliw płynnych dla Miasta Brańsk na 2016 r.'
Brańsk: Dostawa paliw płynnych dla Miasta Brańsk na 2016 rok
Numer ogłoszenia: 337272 - 2015; d...
2015-12-10 0854 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
15  Unieważnienie przetargu
OGŁOSZENIE NR GKM 6840.14.2015
O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DZIAŁKĘ OZN. NR G...
2015-11-26 1359 Czytano:511 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie w spr. ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego w pracy w Urzędzie Miasta Brańsk
w załączeniu...
2015-11-25 1510 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
17  Ogłoszenie
Załącznik do
Zarządzenia nr 64/15

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza drugi przet...
2015-11-23 1440 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
18  Sprzedaż samochodu w drodze bezprzetargowej
O G Ł O S Z E N I E
W związku z tym, iż I przetarg na sprzedaż samochodu marki OPEL VECTRA 1.8 ...
2015-11-23 0750 Czytano:554 razy » Przeczytaj artykuł
19  ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Brańsk

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda...
2015-10-27 1142 Czytano:588 razy » Przeczytaj artykuł
20  Ogłoszenie - przetarg nieograniczony pisemny
GKM 272.4.2015

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Brańsk z siedzibą 17-120 Brańsk ul. Ryne...
2015-10-26 1138 Czytano:507 razy » Przeczytaj artykuł
21  Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn...
2015-10-20 1035 Czytano:529 razy » Przeczytaj artykuł
22  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASA BRAŃSK
Brańsk, dnia 09 października 2015 r.OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
o wyłożeni...
2015-10-09 0833 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
23  Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomo...
2015-10-05 0910 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
24  Drugi przetarg nieograniczony na zadanie pn. ,,Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i montaż obudowy naziemnej studni wraz z podłączeniem studni do rurociągu ssawnego Ø 150
Brańsk: Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i montaż obudowy naziemnej studni wraz z pod...
2015-09-22 0827 Czytano:647 razy » Przeczytaj artykuł
25  UNIEWAŻNIENIE PIERWSZEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Unieważnienie pierwszego przetargu na zadanie pn. ,,Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i...
2015-09-21 1233 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
26  Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i montaż obudowy naziemnej studni wraz z podłączeniem studni do rurociągu ssawnego Ø 150
Brańsk: Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i montaż obudowy naziemnej studni wraz z pod...
2015-09-02 0935 Czytano:725 razy » Przeczytaj artykuł
27  DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY
Załącznik do
Zarządzenia nr 37/15

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza drugi przet...
2015-07-10 0827 Czytano:726 razy » Przeczytaj artykuł
28  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Brańsk, dnia 17.06.2015 r.
Znak sprawy: GKM.6220.5.2015
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ...
2015-06-17 1058 Czytano:643 razy » Przeczytaj artykuł
29  zmiana studium - mapy
mapy cz. I...
2015-06-11 1309 Czytano:928 razy » Przeczytaj artykuł
30  projekt uchwały
projekt uchwały...
2015-06-11 1308 Czytano:805 razy » Przeczytaj artykuł
31  studium miasta Brańsk
studium...
2015-06-11 1305 Czytano:756 razy » Przeczytaj artykuł
32  prognoza do studium
prognoza...
2015-06-11 1303 Czytano:690 razy » Przeczytaj artykuł
33  OGŁOSZENIE NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA W BRAŃSKU
Brańsk: Przebudowa ulicy Kopernika w Brańsku
Numer ogłoszenia: 138462 - 2015; data zamieszczenia...
2015-06-10 0907 Czytano:1156 razy » Przeczytaj artykuł
34  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany stud...
2015-06-02 1106 Czytano:754 razy » Przeczytaj artykuł
35  Ogłoszenie - przetarg ograniczony
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomo...
2015-06-02 1052 Czytano:682 razy » Przeczytaj artykuł
36  Drugi przetarg ustny nieograniczony
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości ozn. nr geod. 371/10 o pow. 7069 m2...
2015-05-21 0859 Czytano:837 razy » Przeczytaj artykuł
37  Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. bioasekuracji
W załączeniu...
2015-05-11 0906 Czytano:746 razy » Przeczytaj artykuł
38  Unieważnienie przetargu
Unieważnienie przetargu na działkę ozn. nr geod. 1841 o pow. 421 m2...
2015-05-08 0940 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
39  Informacja w sprawie szczepienia lisów wolno żyjąch
W załączeniu...
2015-04-21 1136 Czytano:852 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziała...
2015-04-17 1043 Czytano:778 razy » Przeczytaj artykuł
41  Plebiscyt 'Rolnik Roku 2015'
W załaczeniu...
2015-04-16 1331 Czytano:849 razy » Przeczytaj artykuł
42  Ogłoszenie na przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr geod. 2178 o pow. 3648 m2 połozonej na zapleczu ul. Boćkowska w Brańsku
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomo...
2015-04-09 1048 Czytano:927 razy » Przeczytaj artykuł
43  Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki ozn. nr geod. 1841 połozonej u zbiegu ulic Jana Pawła II i Sienkiewicza w Bransku
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki...
2015-04-09 0955 Czytano:1034 razy » Przeczytaj artykuł
44  Informacja dla podróżnych wjeżdżających do Unii Europejskiej
W załączeniu...
2015-03-23 1259 Czytano:913 razy » Przeczytaj artykuł
45  Informacja dla Mieszkańców
W załączeniu...
2015-03-19 1340 Czytano:1024 razy » Przeczytaj artykuł
46  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działk...
2015-02-20 0827 Czytano:1164 razy » Przeczytaj artykuł
47  Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu
W załączeniu...
2015-01-20 1037 Czytano:1163 razy » Przeczytaj artykuł
48  Ogłoszenie dla Rolników
OGŁOSZENIE
Urząd Miasta Brańsk informuje, że w związku z realizacją ustawy z dnia 21 sierpnia...
2015-01-20 0913 Czytano:1136 razy » Przeczytaj artykuł
49  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brańsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowa...
2015-01-16 1220 Czytano:1231 razy » Przeczytaj artykuł
50  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brańsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu z...
2015-01-16 1216 Czytano:1275 razy » Przeczytaj artykuł
51  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Mieście Brańsk w 2015 r.
W załączeniu...
2014-12-30 1002 Czytano:1440 razy » Przeczytaj artykuł
52  Przetargt nieograniczony na zadanie pn ,,Dostawa paliw płynnych dla Miasta Brańsk na 2015 rok''
...
2014-12-09 1327 Czytano:1334 razy » Przeczytaj artykuł
53  Przetarg nieograniczony
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-12-04 1233 Czytano:1481 razy » Przeczytaj artykuł
54  Przetarg nieograniczony 'Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie administracyjnym Miasta Brańsk'
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-11-13 1108 Czytano:1706 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie o dniu wolnym 10.11.2014
w załączeniu...
2014-11-07 1117 Czytano:1374 razy » Przeczytaj artykuł
56  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
...
2014-10-31 1332 Czytano:1411 razy » Przeczytaj artykuł
57  odpowiedz na zapytanie ofertowe nr 2
odpowiedz na zapytanie ofertowe nr 2...
2014-10-24 1313 Czytano:1370 razy » Przeczytaj artykuł
58  Odpowiedz na zapytanie ofertowe
odpowiedz na zapytanie ofertowe nr 2...
2014-10-24 1300 Czytano:1287 razy » Przeczytaj artykuł
59  odpowiedz na zapytanie ofertowe
odpowiedz na zapytanie ofertowe
...
2014-10-23 1201 Czytano:1279 razy » Przeczytaj artykuł
60  Przetarg nieograniczony na zadanie pn ,,Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta Brańsk oraz jednostek organizacyjnych Miasta Brańsk''
Brańsk: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB MIASTA BRAŃSK ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIAS...
2014-10-17 0910 Czytano:1608 razy » Przeczytaj artykuł
61  Ogłoszenie - przetarg ograniczony
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomo...
2014-10-10 1221 Czytano:1391 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
...
2014-09-17 1035 Czytano:1518 razy » Przeczytaj artykuł
63  Wprowadzenie zmian do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk
Burmistrz Miasta Brańsk
uprzejmie informuję, iż wszczęto postępowanie celem
wprowadzenia zmia...
2014-09-08 1239 Czytano:1880 razy » Przeczytaj artykuł
64  Przetarg nieograniczony na zadanie pn ,,Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta w Brańsku na okres grzewczy 2014/2015''
Brańsk: Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta w Brańsku na okres grzewczy 2014/2015
Numer og...
2014-09-02 0938 Czytano:1629 razy » Przeczytaj artykuł
65  Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na rok 2014
Brańsk: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000 zł na sfinansowanie
pl...
2014-06-24 1221 Czytano:1313 razy » Przeczytaj artykuł
66  Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Renault Trafic
GKM.271.5.2014

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Brańsk z siedzibą 17-120 Brańsk ul. Rynek 8 ogła...
2014-06-02 1015 Czytano:1188 razy » Przeczytaj artykuł
67  REGULAMIN PRZYJMOWANIA ODPADÓW do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Bielskiej 47 w Brańsku
Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunaln...
2014-05-30 0848 Czytano:1319 razy » Przeczytaj artykuł
68  KOMUNIKAT o zagrożeniu upraw roślin - stonka ziemniaczana
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLINWojewództwo: PODLASKIE
Powiat: BIELSK PODLSKI
Agrof...
2014-05-28 1035 Czytano:1169 razy » Przeczytaj artykuł
69  KOMUNIKAT ws. barszczu Sosnowskiego
Przekazujemy Państwu komunikat WIORiN w Białymstoku dot. szkodliwości, identyfikacji i metod zwal...
2014-05-26 0802 Czytano:1144 razy » Przeczytaj artykuł
70  KOMUNIKAT PIORiN o zagrożeniu upraw roślinnych
Przekazujemy Państwu komunikaty PIORiN o zagrożeniu upraw roślinnych ...
2014-05-07 1410 Czytano:1254 razy » Przeczytaj artykuł
71  dotyczy wystąpienia u dzików afrykańskiego pomoru świń
W związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń, przekazujemy Państwu treść:

ROZPORZĄDZ...
2014-05-07 1402 Czytano:1195 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja i wymiana dachu w budynku przy ul. Sienkiewicza 10
Brańsk, 07.05.2014 r.
GKM.271.3.2014


Wg rozdzielnika


...
2014-05-07 0825 Czytano:1430 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ulicy Błonie w Brańsku (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Armii Krajowej)
Brańsk, 07.05.2014 r.
GKM.271.4.2014


Wg rozdzielnika


Zawiadomien...
2014-05-07 0824 Czytano:1205 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażenia
Brańsk, 30.04.2014 r.
Ob.271.2.2014

Wg rozdzielnika

Zawia...
2014-04-30 1009 Czytano:1175 razy » Przeczytaj artykuł
75  ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ - Przebudowa ulicy Błonie w Brańsku (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Armii Krajowej
Brańsk, 28.04.2013 r.
GKM.271.4.2014Wykonawcy, k...
2014-04-28 1213 Czytano:1194 razy » Przeczytaj artykuł
76  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Brańsk, 25.04.2014 r.
GKM.271.3.2014WYKONAWCY, KTÓRZY POBRALI SIWZ
wg rozdzielnika

d...
2014-04-25 1013 Czytano:1216 razy » Przeczytaj artykuł
77  Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażenia
Brańsk: Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażenia.
Numer og...
2014-04-18 1158 Czytano:1270 razy » Przeczytaj artykuł
78  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Brańsk, 10.04.2014 r.
GKM.271.2.2014

Wg rozdzielnika ...
2014-04-10 0947 Czytano:1185 razy » Przeczytaj artykuł
79  OBNIŻKA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Mieszkańcy Miasta Brańsk

Informujemy, że w związku z przyjęciem Uchwały Nr XXVII/187/14 R...
2014-04-01 1102 Czytano:1463 razy » Przeczytaj artykuł
80  ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ - dotyczy Przebudowy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego w Brańsku
Brańsk, 26.03.2014 r.
GKM.271.1.2014Wszyscy Oferenci,
któ...
2014-03-26 1313 Czytano:1127 razy » Przeczytaj artykuł
81  NOTATKI SYGNALNE dla Rolników
ROLNICY z terenu miasta Brańsk

Przekazujemy Państwu materiały otrzymane z Polskiego Związku P...
2014-03-25 1041 Czytano:1183 razy » Przeczytaj artykuł
82  Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu miasta Brańsk
Miasto Brańsk
ul. Rynek 8
17-120 Brańsk
NIP: 543-20-69-834
REGON: 050658947
pow. bielsk
woj....
2014-03-21 0945 Czytano:1310 razy » Przeczytaj artykuł
83  Przebudowa ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego w Brańsku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Trybem udzielenia zamówienia jest przeta...
2014-03-17 1127 Czytano:1585 razy » Przeczytaj artykuł
84  KOMUNIKAT - zachodnia kukurydziana stonki korzeniowej
Przekazujemy Państwu komunikat Wojewódzkiego inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymst...
2014-02-20 1208 Czytano:1193 razy » Przeczytaj artykuł
85  KOMUNIKAT dla podmiotów zajmujących się produkcją pierwotną, dostarczających żywność w ramach dostaw bezpośrednich oraz prowadzących gospodarstwa agroturystyczne.

Brańsk, 20.02.2014 r.
Podmioty
zajmujące się produkcją pierwotn...
2014-02-20 1010 Czytano:1303 razy » Przeczytaj artykuł
86  Rolnicze kalkulacje kosztów i opłacalności upraw
Za polskim Związkiem Producentów Roślin zbożowych przekazujemy Państwu kalkulacje rolnicze na p...
2014-02-10 1140 Czytano:1345 razy » Przeczytaj artykuł
87  Dotyczy niektórych tymczasowych środków ochronnych odnoszących się do afrykańskiego pomoru świń na Litwie
Przekazujemy Państwu pismo Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie decyzji wykonaw...
2014-02-10 1024 Czytano:1200 razy » Przeczytaj artykuł
88  Obwieszczenie z dnia 13.01.2014, znak: 408.382/F-18/I/13
Obwieszcenie z dnia 13.01.201 r., znak: 408.382/F-18/I/13 wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoła...
2014-01-17 0931 Czytano:1371 razy » Przeczytaj artykuł
89  Obwieszczenie z dnia 13.01.2014, znak: 408.383/F-18/I/13
Obwieszcenie z dnia 13.01.2014 r., znak: 408.383/F-18/I/13 wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoł...
2014-01-17 0925 Czytano:1283 razy » Przeczytaj artykuł
90  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2014 r.
Co zrobić ze starymi meblami, sprzętem AGD, RTV itd.

Zgodnie z uzyskanymi zezwoleniami i porozu...
2013-12-18 0823 Czytano:1445 razy » Przeczytaj artykuł
91  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA MIASTA BRAŃSK NA 2014 R.
Brańsk, 16.12.2013 r.
GKM.271.11.2013Wg rozdzielnikaZ...
2013-12-16 1417 Czytano:1240 razy » Przeczytaj artykuł
92  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego”
Brańsk, 06.12.2013 r.
GKM.271.10.2013Wg rozdzielnika

...
2013-12-06 1229 Czytano:1324 razy » Przeczytaj artykuł
93  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA MIASTA BRAŃSK NA 2014 r. - postępowanie GKM.271.11.2013
Brańsk: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA MIASTA BRAŃSK NA 2014
r. - postępowanie znak GKM.271.11.2013...
2013-12-06 1135 Czytano:1445 razy » Przeczytaj artykuł
94  DRUGIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego (znak sprawy GKM.271.10.2013)
Brańsk: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów ...
2013-11-22 1351 Czytano:1617 razy » Przeczytaj artykuł
95  Ogłoszenie AZBEST/2014
OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Brańsk informuje, iż do dnia 16 grudnia 2013 r. będą przyjmowa...
2013-11-22 1327 Czytano:1375 razy » Przeczytaj artykuł
96  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego
Brańsk: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów ...
2013-11-14 1504 Czytano:1550 razy » Przeczytaj artykuł
97  Zapytanie ofertowe nr 3
...
2013-10-31 1024 Czytano:1320 razy » Przeczytaj artykuł
98  Zapytanie ofertowe nr 2
...
2013-10-31 1023 Czytano:1282 razy » Przeczytaj artykuł
99  Zapytanie oferowe nr 1
...
2013-10-31 1022 Czytano:1272 razy » Przeczytaj artykuł
100  PRZETARG NIEOGRANICZONY
Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 433364-2013;
data...
2013-10-24 0930 Czytano:1426 razy » Przeczytaj artykuł
101  KOMUNIKAT dla hodowców trzody chlewnej
HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ POWIATU BIELSKIEGO!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku Podlask...
2013-10-18 1405 Czytano:1279 razy » Przeczytaj artykuł
102  WYKAZ NUMERÓW, pod które należy zgłaszać informacje o padłych dzikach
Przekazujemy Państwu wykaz numerów kontaktowych, pod które należy zgłaszać informacje o padły...
2013-10-18 1401 Czytano:1273 razy » Przeczytaj artykuł
103  ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW w aptekach CEFARM
Miło nam poinformować, że firma CEFARM Białystok S.A., w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców ...
2013-09-25 1513 Czytano:1222 razy » Przeczytaj artykuł
104  KOMUNIKAT dot. zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka
Za Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, przekazujemy Państwu k...
2013-09-20 1309 Czytano:2365 razy » Przeczytaj artykuł
105  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GKM.6220.9.13 z dnia 06.09.2013
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKM.6220.9.2013 z dnia 06.09.2013 r. dla przedsięwz...
2013-09-06 1122 Czytano:1368 razy » Przeczytaj artykuł
106  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GKM.6220.8.13 z dnia 30.08.2013
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GKM.6220.8.2013 z dnia 30.08.2013 r. przedsięwzię...
2013-08-30 1234 Czytano:1321 razy » Przeczytaj artykuł
107  Ogłoszenie
Brańsk: Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta w Brańsku na okres grzewczy 2013/2014
Numer og...
2013-08-23 0912 Czytano:1415 razy » Przeczytaj artykuł
108  Postanowienie Burmistrza Miasta Brańsk, znak: GKM.6220.9.2013 z dnia 21.08.2013 r.
Postanowienie Burmistrza Miasta Brańsk, znak: GKM.6220.9.2013 z dnia 21.08.2013 r. stwierdzające b...
2013-08-21 1138 Czytano:1488 razy » Przeczytaj artykuł
109  WAŻNE !!! DOTYCZY ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH
OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW ULIC

BIELSKIEJ, BOĆKOWSKIEJ, JAGIELLOŃCZYKA, JAGIELLOŃSKIEJ, KA...
2013-08-09 0827 Czytano:1307 razy » Przeczytaj artykuł
110  Postanowienie Burmistrza Miasta Brańsk, znak: GKM.6220.8.2013 z dnia 08.08.2013 r.
Postanowienie Burmistrza Miasta Brańsk znak: GKM.6220.8.2013 z dnia 08.08.2013 r. stwierdzające br...
2013-08-08 1357 Czytano:1284 razy » Przeczytaj artykuł
111  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
...
2013-08-07 0752 Czytano:1362 razy » Przeczytaj artykuł
112  KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW - kalkulacje opłacalności upraw
Przekazujemy Państwu lipcowe kalkulacje kosztów produkcji przy obecnych cenach przesłane do tutej...
2013-07-31 1202 Czytano:2267 razy » Przeczytaj artykuł
113  KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW - AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
W związku z wystąpieniem drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi, a...
2013-07-30 0806 Czytano:1279 razy » Przeczytaj artykuł
114  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GKM.6220.5.13 z dnia 24.07.2013
Decyzja z dnia 24.07.2013 r., znak: 6220.5.2013 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny o...
2013-07-24 1020 Czytano:1473 razy » Przeczytaj artykuł
115  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW - HARMONOGRAM
OGŁOSZENIE dla Mieszkańców ulic

Armii Krajowej, Binduga, Błonie, Jana Pawła II, Jar...
2013-07-22 1050 Czytano:1391 razy » Przeczytaj artykuł
116  Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku przy ul. Sienkiewicza 8
Brańsk: Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku przy ul. Sienkiewicza 8
Numer ogłoszenia: 28...
2013-07-22 0902 Czytano:1643 razy » Przeczytaj artykuł
117  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Brańsk, dnia 19.07.2013 r.
GKM.271.5.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, doty...
2013-07-19 1112 Czytano:1327 razy » Przeczytaj artykuł
118  Zapytanie do treści SIWA na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Zapytanie do treści SIWA na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego...
2013-07-16 1010 Czytano:1264 razy » Przeczytaj artykuł
119  Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW w Białymstoku oraz NFOŚiGW
Zadanie pod nazwą: ' Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk' dofinansowane...
2013-07-15 1501 Czytano:1349 razy » Przeczytaj artykuł
120  Zapytanie do treści SIWA na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Nr ogłoszenia: 269082 - 2013 Brańsk, 11.07.2013 r.


Do wszystkich Wykonawc...
2013-07-11 1218 Czytano:1256 razy » Przeczytaj artykuł
121  Przetarg nieograniczony
ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Częś...
2013-07-10 1232 Czytano:1367 razy » Przeczytaj artykuł
122  ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Szanowni Państwo

Z przykrością informuję, że do harmonogramu przekazanego Państwu przez P....
2013-07-10 0814 Czytano:1401 razy » Przeczytaj artykuł
123  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BRAŃSKA
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BRAŃSKA
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i ...
2013-06-28 1420 Czytano:1438 razy » Przeczytaj artykuł
124  KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH
WŁAŚCICIELU NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNEJ

W związku z wyborem firmy P.U.-A. „ASTWA” Sp....
2013-06-20 1350 Czytano:1434 razy » Przeczytaj artykuł
125  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Brańsk, dn. 27.05.2013r.


GKM 271.3.2013

...
2013-05-27 1134 Czytano:1458 razy » Przeczytaj artykuł
126  ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ZAPISÓW w SIWZ
Brańsk, 17.05.2013 r.
GKM.271.4.2013

Wykonawcy,
którzy pobrali ...
2013-05-17 1319 Czytano:1381 razy » Przeczytaj artykuł
127  ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ dot. zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych w terenie administracyjnym Miasta Brańsk
Brańsk, 16.05.2013 r.

GKM.271.4.2013Wykonawcy,
którzy pobrali Specyfikację Istotnych...
2013-05-16 1339 Czytano:1517 razy » Przeczytaj artykuł
128  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dotyczy zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych w terenie administracyjnym miasta Brańsk
Brańsk: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszk...
2013-05-15 1337 Czytano:1563 razy » Przeczytaj artykuł
129  PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych w terenie administracyjnym miasta Brańsk
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstający...
2013-05-15 1135 Czytano:1701 razy » Przeczytaj artykuł
130  PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działk...
2013-05-14 1213 Czytano:1349 razy » Przeczytaj artykuł
131  OBSŁUGA BANKOWA MIATSA BRAŃSK ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY W OKRESIE 01.06.2013 - 31.05.2017R.
Brańsk: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA BRAŃSK ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DZIAŁAJĄCYCH W FO...
2013-05-08 0953 Czytano:1453 razy » Przeczytaj artykuł
132  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Brańsk, 29.04.2013 r.
GKM.271.2.2013

według rozdzielni...
2013-04-30 0753 Czytano:1512 razy » Przeczytaj artykuł
133  Przetarg Nieograniczony na zadanie pn ,,Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu miasta Brańsk''
Brańsk: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk
Numer ogłoszenia: 151248 ...
2013-04-17 1136 Czytano:1361 razy » Przeczytaj artykuł
134  NOWE ZASADY ODBIERANIA ODPADÓW KOMULANYCH
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma...
2013-03-08 1251 Czytano:2497 razy » Przeczytaj artykuł
135  Mieszkańcu, pamiętaj o rozwiązaniu umowy na odbiór odpadów komunalnych!
W związku ze zmianą systemu gospodarki odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zam...
2013-03-08 1246 Czytano:1431 razy » Przeczytaj artykuł
136  Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu
...
2013-03-01 0835 Czytano:1314 razy » Przeczytaj artykuł
137  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Brańsk, dn. 27.02.2013r.

GKM 271.1.2013

...
2013-02-27 1228 Czytano:1896 razy » Przeczytaj artykuł
138  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5
...
2013-02-05 0838 Czytano:1480 razy » Przeczytaj artykuł
139  WAŻNE - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4
...
2013-02-04 0932 Czytano:1549 razy » Przeczytaj artykuł
140  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3
...
2013-01-29 1010 Czytano:1526 razy » Przeczytaj artykuł
141  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2
...
2013-01-25 1145 Czytano:1423 razy » Przeczytaj artykuł
142  ZAPYTANIE OFERTOWE
...
2013-01-24 0922 Czytano:1512 razy » Przeczytaj artykuł
143  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICACH: BŁONIE, KOPERNIKA I SPORTOWEJ W BRAŃSKU
O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepis...
2013-01-21 1139 Czytano:2346 razy » Przeczytaj artykuł
144  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia...
2012-12-10 1354 Czytano:1269 razy » Przeczytaj artykuł
145  WAŻNE - ZMIANA UMOWY
ZMIANA UMOWY NA ,,DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA MIASTA BRAŃSK NA 2013 ROK''0...
2012-12-07 1031 Czytano:1281 razy » Przeczytaj artykuł
146  OGŁOSZENIE
Brańsk: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA MIASTA BRAŃSK NA 2013 rok
Numer ogłoszenia: 490934 - 2012; ...
2012-12-05 1046 Czytano:1306 razy » Przeczytaj artykuł
147  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Brańsk: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Numer ogłoszenia: 484370 - 2012; data zamieszczenia: 03.12.2...
2012-12-03 0859 Czytano:1309 razy » Przeczytaj artykuł
148  PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działk...
2012-09-07 0836 Czytano:1684 razy » Przeczytaj artykuł
149  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
...
2012-08-08 0845 Czytano:1657 razy » Przeczytaj artykuł
150  Zapytanie oferowe na zadanie pn ,,PRZEBUDOWA I REWALORYZACJA RYNKU MIEJSKIEGO W BRAŃSKU''
...
2012-08-02 1329 Czytano:1760 razy » Przeczytaj artykuł
151  ZMIANY W PROJEKCIE ,,PRZEBUDOWA I REWALORYZACJA RYNKU MIEJSKIEGO W BRAŃSKU''
zmiany w opisie...
2012-08-01 1357 Czytano:2362 razy » Przeczytaj artykuł
152  zapytanie ofertowe
...
2012-08-01 1148 Czytano:1506 razy » Przeczytaj artykuł
153  fontanna - schematy
schematy - fontanny...
2012-07-31 0819 Czytano:2133 razy » Przeczytaj artykuł
154  SCHEMATY ELEKTRYCZNE
załączaniki - schematy...
2012-07-27 1134 Czytano:1464 razy » Przeczytaj artykuł
155  ADAPTACJA TECHNOLOGII FONTANNY
ZAŁĄCZNIK DO PRZETARGU...
2012-07-26 1414 Czytano:1573 razy » Przeczytaj artykuł
156  ZAPYTANIA OFERTOWE
...
2012-07-26 0817 Czytano:1574 razy » Przeczytaj artykuł
157  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN ,,PRZEBUDOWA I REWALORYZACJA RYNKU MIEJSKIEGO W BRAŃSKU''
GKM 271.3.2012


Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepis...
2012-07-20 0811 Czytano:1987 razy » Przeczytaj artykuł
158  OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomo...
2012-07-17 1009 Czytano:1529 razy » Przeczytaj artykuł
159  Wyłożenie planu do publicznego wglądu
Zmiana planu do wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 15 czerwca 2012 r. do dnia 6 lipca 20...
2012-06-14 0849 Czytano:2485 razy » Przeczytaj artykuł
160  LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI OZN. NR GEODEZYJNYM 1407 POŁOZONEJ W BRAŃSKU PRZY UL. BŁONIE
Brańsk, dn. 08.06.2012r.
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH...
2012-06-11 0933 Czytano:2179 razy » Przeczytaj artykuł
161  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Brańsk, 06.06.2012 r.
...
2012-06-06 0753 Czytano:1861 razy » Przeczytaj artykuł
162  Przetarg nieograniczony
...
2012-05-21 1502 Czytano:1757 razy » Przeczytaj artykuł
163  Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę prefabrykatów betonowych
Brańsk, 10.05.2012 r.
GKM.271.2.2012

Ogłoszenie o zamówieniu ...
2012-05-10 1357 Czytano:5288 razy » Przeczytaj artykuł
164  ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY KLUBIE ROLNIKA W BRAŃSKU


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Roln...
2012-04-27 0858 Czytano:1772 razy » Przeczytaj artykuł
165  INFORMACJA NA TEMAT REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
INFORMACJA NA TEMAT REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚ...
2012-01-13 1316 Czytano:1656 razy » Przeczytaj artykuł
166  Interaktywna wyszukiwarka informacji dotycząca dopuszczonych do obrotu w Polsce środków ochrony roślin
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim ...
2011-12-13 1429 Czytano:1703 razy » Przeczytaj artykuł
167  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
...
2011-12-02 1223 Czytano:1933 razy » Przeczytaj artykuł
168  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Brańsk: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Numer ogłoszenia: 396116 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2...
2011-11-25 0728 Czytano:1646 razy » Przeczytaj artykuł
169  DOTYCZY UBOJU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz...
2011-07-19 1327 Czytano:1841 razy » Przeczytaj artykuł
170  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Brańsk, 12.07.2011 r.OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BRAŃSKA
o przystąpieniu do sporz...
2011-07-12 0827 Czytano:2761 razy » Przeczytaj artykuł
171  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
Brańsk, 12.07.2011 r.OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BRAŃSKA
o przystąpieniu do sporządzenia
...
2011-07-12 0813 Czytano:2314 razy » Przeczytaj artykuł
172  Zakończenie projektu
w załączeniu...
2009-12-23 1402 Czytano:2977 razy » Przeczytaj artykuł
173  Spotkanie z psychologiem
w załączeniu...
2009-12-14 0929 Czytano:2974 razy » Przeczytaj artykuł
174  Spotkania z doradztwa zawodowego
w załączeniu...
2009-11-26 1218 Czytano:2835 razy » Przeczytaj artykuł
175  Kolejna edycja szkoleń
w załączeniu...
2009-09-23 1420 Czytano:3015 razy » Przeczytaj artykuł
176  Zakończenie szkolenia
w załączeniu...
2009-08-31 1216 Czytano:3711 razy » Przeczytaj artykuł
177  Szkolenie obsługi komputera
w załączeniu...
2009-08-06 1427 Czytano:3164 razy » Przeczytaj artykuł
178  Informacja o projekcie 'Chcemy zaistnieć'
w załączeniu...
2009-06-17 1333 Czytano:3517 razy » Przeczytaj artykuł
179  PAMIETAJ O SZKOLE!!!!
W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę Ministerstwo Edukacji Narodowe...
2009-04-27 1238 Czytano:3855 razy » Przeczytaj artykuł
180  ogłoszenie o opłacie skarbowej
Urząd Miasta w Brańsku informuje, że opłatę skarbową można uiszczać w kasie Urzędu Miasta B...
2007-01-19 1225 Czytano:11063 razy » Przeczytaj artykuł
181  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych przez P.U-A. 'ASTWA' Sp z o.o....
2013-08-01 0753 Czytano:1077 razy » Przeczytaj artykuł
182  Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Zadanie pn. 'Usuwanie wyrobów zawierający azbest z terenu Miasta Brańsk' dofinansowane przez Woje...
2013-07-15 1513 Czytano:1126 razy » Przeczytaj artykuł
183  KOMUNIKAT Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych przekazuje informację z rynków rolnych i konferenc...
2013-04-10 1140 Czytano:1135 razy » Przeczytaj artykuł
184  KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

KOMUNIKAT
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
- dot. zasa...
2013-04-04 0907 Czytano:1098 razy » Przeczytaj artykuł
185  ZIELONE ZAWODY - szansą dla osób odchodzących z rolnictwa
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych nowego projektu pn. „ZIELONE ZAWODY – szansą dla osób od...
2013-04-04 0834 Czytano:1098 razy » Przeczytaj artykuł
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Brańsk otwarty jest w godzinach
7.30-15.30
od poniedziałku do piątku
PODANIE/INFORMACJA

» Informacja dla osób niesłyszących
» Podanie o tłumacza do języka migowego
Urząd Miasta Brańsk